Lysstyring

DALI-systemkomponenter

DALI er spesielt utviklet for rombasert styring av bygningsautomasjon. Fokuset her er på komfortabel lysstyring. DALI-produkter er basert på standarden EN 62386. Våre DALI-systemkomponenter er kompatible med alle standard DALI-produkter. Denne sikrer at også aktuatorer og sensorer fra andre produsenter kan integreres i systemet.

Programvare

DALI-cockpit

Praktisk programvare til konfigurering av DALI-systemer og overvåking av kommunikasjonen på DALI-bussen.

Betjeningsenheter

DALI-berøringspanel

Tre flerfunksjonelle berøringspaneler for manuell styring av LED-, Tunable White- og RGBW-armaturer (DT6, DT8, RGBWAF).

DALI-dreiedimmer

DALI-dreiedimmer til styring av LED-armaturer. For å slå av og på samt justere lysstyrken til DALI-armaturer, for styring av Tunable White-armaturer (DT8) eller RGBW-armaturer (DT8).

DALI-krysstast

Funksjoner som grupper, scener eller trappeoppgangstyring kan tildeles kryssbryteren med fire taster, med programvaren DALI-cockpit. Passer til Tunable White (TW) og Colour Control (CC).

Sensorer

DALI-sensorer for innendørs bruk

DALI-bevegelses- og lyssensor Passiv-infrarød bevegelses- og lyssensor til bruk innendørs, reagerer på bevgelser. Vertikal åpningsvinkel på ±46°, horisontal åpningsvinkel på ±51°. Rekkevidde tolv meter. Lyssensorens måleområde: 0–2500 lx. Konfigureres med programvaren DALI-cockpit.

DALI-lyssensor Sensor til innendørs bruk med et måleområde på mellom 0 og 2500 lx. Terskelverdi for utførelse av koblingskommandoer kan stilles inn i programvaren DALI-cockpit.

DALI-sensor til utendørs bruk

DALI PIR-bevegelses- og lyssensor til registrering av personbevegelser og lysstyrkeverdier. Til styring av LED-armaturer.

DALI-2 Zhaga bevegelses- og lyssensor

Passiv infrarød bevegelses- og lyssensor. Egnet for grensesnitt i henhold til Zhaga Book 18 Ed. 3.0

Styreenheter og -moduler

Smart DALI Controller

Smart DALI Controller tillater styring og dimming av opptil 15 DALI-lamper

  • med en smarttelefon og appen BEGA Smart
  • med en BEGA-fjernkontroll
  • med Smart-dreiedimmeren

DALI-reléboks

For styringen av en relékontakt via DALI-bussen.

DALI-brytermodul

Modul for tilkobling av fire vanlige taster eller brytere til styring av DALI-driftsenheter.

DALI-følermodul

Modul for tilkobling av fire potensialfrie taster eller brytere til styring av DALI-driftsenheter.

DALI-2 EnOcean-følermodul

Kompakt DALI-2 kontrollmodul for tilkobling av opptil 4 EnOcean-knapper til DALI-systemet.

DALI-dagslysmodul

Styreenhet for Tunable White-armaturer. Etterligner dagslysforløpet (døgnrytme). Lyset styres automatisk varmere og kaldere i henhold til dagslysforløpet: varmere lys om morgenen og på kvelden, med kaldere lys rundt midten av dagen.

DALI-sekvensmodul

Program for lagring av fire uavhengige sekvenser som kan kalles frem via DALI-betjeningselementer, som for eksempel en DALI-tidtaker, DALI-styremodul med fire taster/brytere eller DALI-krysstast.

DALI-2 sekvensmodul

DALI-2 sequencer-modulen muliggjør en automatisk tidsbasert utførelse av kommandosekvenser. En sekvens tilsvarer en serie med sceneanrop eller en hvilken som helst sekvens av kommandoer.

DALI-tidtaker

For tidsbryterfunksjoner med opptil 14 oppføringer for fremhenting av lysscener for LED-, Tunable White- og RGBW-armaturer (DT6, DT8, RGBWAF, xy).

DALI-effektbegrenser

Styreenhet for automatisk effektredusering / demping av lysstyrken om natten med integrert DALI-strømforsyning for opptil ni standard DALI-kontakter.

Strømforsyning og repeater

DALI-strømforsyning

Strømforsyner til DALI-driftsenheter og betjeningsenheter.

DALI-repeater

Muliggjør en forlengelse av maksimal ledningslengde fra 300 meter (DALI-linje) til 600 meter. Forlengelsen kan kun utføres én gang per DALI-linje ved hjelp av en Repeater.

Grensesnitt og gatewayer

DALI-USB-grensesnitt

Tilkobling av PC som inneholder DALI-cockpit-programvaren med DALI-bussen. Kun nødvendig for programmering.

Bluetooth-DALI-Gateway

For idriftsettelse og strømforsyning av DALI-driftsenheter og styringskomponenter i en DALI-linje med maks. 64 driftsenheter.

KNX/DALI-gateway

KNX/DALI-gateway for integrering av 64 armaturer med DALI-driftsenhet i et KNX-anlegg. Parametrisering av 16 DALI-grupper, 16-DALI-lysscener, og 16 sekvenser ved bruk av programmet i ETS-programvaren. Også DALI-fargelysstyring fra Tunable White og RGBW-armaturer (DT8, RGBWAF, xy) kan realiseres på denne måten.

Verktøy

DALI-programmer

DALI-programmer til parametrisering av DALI-apparater. Fire taster kan programmeres med parametere. Konfigurasjon og parametrisering av komponentene gjøres komfortabelt via appen BEGA Tool.