Lysstyring

Zigbee-systemkomponenter

Vår ZigBee radiostyring anvendes for styringsanlegg der det ikke finnes noen ekstra data- eller styreledning. ZigBee-radionett baserer seg på IEEE 802.15.4-standarden. Vår ZigBee-radiostyring er kompatibel med ZigBee Home Automation-profilen, dvs. at eksterne systemer med denne standarden kan integreres uten problemer. Denne sikrer at også aktuatorer, brytere, følere og sensorer fra andre produsenter kan integreres i systemet. Systemet muliggjør en radioforbindelse mellom apparater over avstander på opptil 100 meter.

Zigbee-styremoduler

Tilkoblede kontakter integreres i Zigbee-anlegget via styremodulen og kan dermed styres via Zigbee-betjeningselementer. Styremodul med relékontakt, dimmeutgang og DALI-utganger er tilgjengelig.

Zigbee-rutermodul

Signalforsterker for utvidelse av den maksimale radiorekkevidden (30 meter i det fri) mellom to komponenter.

Zigbee-følermodul

Dobbel tastemodul for tilkobling av to potensialfrie taster. Firedobbel tastemodul for tilkobling av fire potensialfrie taster. Den firedoble tastemodulen støtter dessuten Colour Control (CC) og Tunable White (TW).

BEGA Gateway

BEGA Gateway kobler Zigbee-anlegget til det lokale nettverket. Dette muliggjør at Zigbee-systemet kan styres via smarttelefonen eller nettbrettet. Tidsavhengige handlinger kan også stilles inn. Gatewayene konfigureres via webgrensesnittet. Konfigurasjon av Zigbee-systemet via BEGA Gateway-appen (Android eller iOS).