DALI-USB-grensesnitt

For tilkobling av DALI-linjen til en Windows PC. Konfigurasjonen gjøres med programvaren DALI-cockpit (kan lastes ned gratis fra nettstedet vårt).

Alle DALI-systemkomponenter

Den romspesifikke lysstyringen

Tekniske data

Mini-USB-port

Tilkoblingsboks med DALI-USB-grensesnitt for idriftsettelse og strømforsyning (250 mA) av DALI-driftsenheter og styringskomponenter i en DALI-linje med maks 64 driftsenheter og ytterligere styringskomponenter. For konfigurasjon er programvaren DALI-cockpit gratis tilgjengelig for nedlasting på nettstedet vårt. Tilkoblingsbokser iht. DIN 43628/VDE 0660 · del 505. Hus av slagfast plast.