Adapterstopp

for innendørs bruk

Mekanisk lås i plast og metall for bruk i vertikalt monterte samleskinnesystemer Eurostandard-Plus®.

Tekniske data