Avslutningsringer

For tak- og veggarmaturer PRIMA og PRIMA DUO

Med separate avslutningsringer av metall kan armaturene av serien PRIMA avstemmes til ulike materialer i interiøret. Avslutningsringer er tilbehør og må bestilles separat.

Tekniske data