Innbygningsarmaturer for takinnfelte lysarmaturer

For montasje av innfelte takarmaturer i betongtak, anbefaler vi prinsipielt installasjon av et innbygningshus.

Tekniske data