Optisk for Zoom-spotlight til strømskinne

båndformet, symmetrisk diffus eller asymmetrisk lysfordeling

Optisk filter – båndformet, symmetrisk diffus og asymmetrisk for å endre lysfordelingen for Zoom spotlight til strømskinne

Tekniske data