Pendelforkorter

Dersom det midlertidig er behov for en kortere totallengde på pendelarmaturer, kan pendelforkortere brukes til stille inn ønsket lengde.

Tekniske data

Maks. Armaturenes vekt 5 kg.

Plast