Tilbehør for firkantede, innfelte takarmaturer

Tekniske data

For montering av armaturer i betongtak kan du bestille et innbygningshus. I prosjekteringen må du ta i betraktning hvordan innbygningshusen skal monteres.

Innbygningsramme for montering av innfelte LED-armaturer i himlinger og lettvegger.