Tilbehør for nedgravde markarmaturer

Tekniske data

Det kan være hensiktsmessig å bruke et innbygningshus for produksjon av innfellingsåpningen i mur eller betongvegg.

Våre innbygningshus er spesielt tilpasset BEGA-armaturer og muliggjør en teknisk perfekt innfelling.

Det kan ofte være fordelaktig å bruke et innbygningshus for produksjon av innfellingsåpningen.

Våre innbygningshus er spesielt tilpasset BEGA-armaturer og muliggjør en teknisk perfekt innfelling.

Med denne spredningsskiven, som gir en bred lysutstråling, oppnår man en jevnere fordeling av lyset på den belyste flaten, ettersom konturene på lyskjeglen blir mykere.

Med dette reserveglasset, som gir en bred lysutstråling, oppnår man en jevnere fordeling av lyset på den belyste flaten, ettersom konturene på lyskjeglen blir mykere.

Lyskasterens halvspredevinkel øker med ca. 50%.

Bildegalleri