Tilbehør for runde, innfelte takarmaturer

Tekniske data

Det kan være hensiktsmessig å bruke et innbygningshus for produksjon av innfellingsåpningen.

Våre innbygningshus er spesielt tilpasset BEGA-armaturer og muliggjør en teknisk perfekt innfelling i tak.