Tilbehør for runde, innfelte veggarmaturer

Tekniske data

Det kan være hensiktsmessig å bruke et innbygningshus for produksjon av innfellingsåpningen.

Med våre innbygningshus som er spesielt tilpasset BEGA-armaturene, er det mulig å få til en teknisk perfekt innfelling i vegger

For montering av armaturer i murverk eller betongvegger som senere skal dekkes med murpuss, er det lurt å bruke innmuringsrammer.

Innbygningshus for innbygging av armaturer i isolerte fasader. Passer for isolasjonstykkelser mellom 120 og 200 mm Den modulære sammensetningen av de enkelte isolasjonelementene, i lag på 20 mm, gjør det mulig å få til en enkel tilpasning i forhold til isolasjonen.

En grundig test uført ved instituttet Passivhaus Dr. Wolfgang Feist bekrefter at konstruksjonen ikke har noen varmebro. Den ekstra økningen av veggens varmeoverføringskoeffisient er ΔU < 0,01 W/(m² · K).

For at innbygningshusene skal føye seg pent inn i murpussen, har du valget mellom en påmontert og en flushmontert innmuringsramme. Innmuringsrammer er tilbehørsdeler, og må bestilles separat.

For montering av armaturer i murverk eller i betongvegger som senere skal dekkes med murpuss, er det lurt å bruke innmuringsrammer av aluminium som er egnet for de ulike innbygningshusene.

For montering av armaturer i murverk eller i betongvegger som senere skal dekkes med murpuss, er det lurt å bruke innmuringsrammer av aluminium som er egnet for de ulike innbygningshusene.