Pullerter

Pullerter i to ulike høyder med samme formgivningstrekk, men med annen lysfordeling.

Tekniske data

Disse armaturene avgir lyset frittstrålende i rommet. Gulvflater, personer samt arkitektoniske elementer i rommet belyses med samme lysstyrke ved lik avstand. Armaturer med en høy andel av vertikal lysstyrke.

Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass Reflektor av eloksert aluminium

BEGA Ultimate Driver® · DALI-styring

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

Disse BEGA-pålearmaturene er utstyrt med et monteringssystem som kan innrettes. Det kan festes på et stedlig fundament eller på et BEGA-bakkefundament. Bestill fundamentet som separat tilbehør.

Disse armaturene avgir lyset i rommets bredde. Lyset rettes nedover og er fullstendig avskjermet over den horisontale linjen. Til bredstrålende og jevn belysning av flater og veiføringer i nærheten av armaturen.

Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass Reflektor av eloksert aluminium

BEGA Ultimate Driver® · DALI-styring

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

Disse BEGA-pålearmaturene er utstyrt med et monteringssystem som kan innrettes. Det kan festes på et stedlig fundament eller på et BEGA-bakkefundament. Bestill fundamentet som separat tilbehør.

Lyset til disse armaturene rettes nedover og er fullstendig avskjermet over horisontallinjen. Den største belysningsstyrken genereres i armaturens umiddelbare nærhet. Armaturer som gir et behagelig lys til jevn belysning av veier og flater ved maksimal antirefleksjon.

Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass Reflektor av eloksert aluminium

BEGA Ultimate Driver® · DALI-styring

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

Disse BEGA-pålearmaturene er utstyrt med et monteringssystem som kan innrettes. Det kan festes på et stedlig fundament eller på et BEGA-bakkefundament. Bestill fundamentet som separat tilbehør.

De avskjermede armaturene brukes til markering av risikosoner og trafikkområder ved svakt lysnivå i omgivelsene.

Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass

Lysfluksandel i øvre halvdel < 1 %

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

Disse BEGA-pålearmaturene er utstyrt med et monteringssystem som kan innrettes. Det kan festes på et stedlig fundament eller på et BEGA-bakkefundament. Bestill fundamentet som separat tilbehør.