Opzetarmaturen voor voetgangersoversteekplaatsen

Asymmetrische lichtsterkteverdeling voor de verlichting van voetgangersoversteekplaatsen volgens DIN 67523

Voetgangersoversteekplaatsen zijn voor de veiligheid van verkeersdeelnemers onontbeerlijke en efficiënt regulerende toepassingen. Dergelijke oplossingen voor het oversteken van straten zijn met name belangrijk voor kinderen, jongeren en ouderen, die extra bescherming nodig hebben. Een normconforme verlichting verlengt tijdens de schemering en het donker het overzichtelijke effect dat licht biedt. Zo kunnen zware ongevallen worden voorkomen.

Ēv = 30 lx op 1 m hoogte op vast gedefinieerde meetpunten in de rijrichting gemeten Ev min = 4 lx op 1 m hoogte

Voetgangersoversteekplaatsen en oversteekhulpmiddelen

Normconforme verlichting voor veiligheid en comfort

Strenge normen voor de verlichting zorgen ervoor dat voetgangers op dienovereenkomstig vormgegeven oversteekplaatsen ook 's nachts veilig, optimaal zichtbaar en zonder verblinding van alle verkeersdeelnemers de straat kunnen oversteken. Extra verlichting met hoog verticaal aandeel is bij dergelijke voetgangersoversteekplaatsen verplicht. Een efficiënte extra verlichting bewijst zich ook bij zuivere oversteekhulpmiddelen zoals bijvoorbeeld rijbaanversmalling, middenbermen, vluchtheuvels of afwijkende bestratingen, waarvoor de voorschriften over het algemeen minder streng zijn.

De aard van de voetgangersoversteekplaatsen is daarentegen heel precies geregeld in de wet. Dit heeft niet alleen betrekking op de markeringen op de straat en de bijbehorende verkeersborden, maar ook op de verlichting – de veiligheid van de overstekende voetgangers moet dag en nacht gewaarborgd zijn.

Absolute noodzaak voor verticale verlichtingscomponenten Terwijl voetgangersoversteekplaatsen, die over een verkeerslicht beschikken – ook wel voetgangerslicht genoemd – verlichtingstechnisch als zogenaamde conflictzones worden gezien en dienovereenkomstig worden verlicht, dienen er bij de oversteekplaatsen die alleen met borden zijn gemarkeerd speciale regels in acht te worden genomen. Hier moeten voetgangers ook in het donker of bij een nat wegdek vanuit beide rijrichtingen goed herkenbaar zijn – en wel zowel op de oversteekplaats zelf als al in de wachtzones langs de weg: Daarom is hier meestal een extra, permanente verlichting noodzakelijk, waarvan de uitvoering is vastgelegd in de normen DIN 13201 en DIN 67523.

Om personen duidelijk van de achtergrond te onderscheiden, zijn vooral verticale verlichtingscomponenten nodig. Hiervoor worden armaturen voor voetgangersoversteekplaatsen met asymmetrische lichtsterkteverdeling zodanig gerangschikt, dat oversteekplaats en wachtzones vanuit de betreffende rijrichting zeer efficiënt worden verlicht. Een contrasterende lichtkleur ten opzichte van de andere straatverlichting zorgt daarnaast voor een betere accentuering.

In het verleden in eerste instantie toegepast met monochromatische gele natriumdamp-lagedruklampen, daarna met natriumdamp-hogedruklampen, zijn deze eisen vandaag de dag effectief realiseerbaar met de betreffende LED-voetgangersoversteekplaatsarmaturen. Een nachtuitschakeling van de extra verlichting is niet toegestaan. Er kan alleen worden afgeweken van een dergelijke accentuering van de oversteekplaats met voorgeschreven verlichting, wanneer er aan beide zijden van de voetgangersoversteekplaats over een langere afstand en over het algemeen in het donker minimaal de criteria van verlichtingsklasse ME2 zijn toegepast.

Zinvolle verlichting ook van oversteekhulpmiddelen Waar in de straat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het inrichten van een voetgangersoversteekplaats met de daarbij behorende eisen, kunnen zogenaamde oversteekhulpmiddelen de voetgangers ondersteunen bij het oversteken van de straat. Hiertoe behoren maatregelen zoals het versmallen van de rijbaan door het creëren van inhammen, afwijkende bestratingen of rijbaanscheidingen. Hier is geen verlichtingsplicht van toepassing, maar volgens het ''Advies voor de verlichting van oversteekhulpmiddelen voor voetgangers'' van de Duitse norm voor verlichtingstechniek (DIN FNL 11) verbetert een verlichting die voldoet aan DIN EN 13201 de waarneming van deze zones voor alle verkeersdeelnemers.

Bron: licht.de


De vereisten in een beknopt overzicht

Extra verlichting bij de voetgangersoversteekplaats
  • De verlichting moet de voetgangersoversteekplaats en de aangrenzende wachtzones vanuit de betreffende rijrichting verlichten.
  • Een verlichting rechtstreeks boven de middenas van de oversteek is niet normconform en daarom niet toegestaan.
  • 100 m voor en na de voetgangersoversteekplaats moet de straat een luminantie van 0,3 cd/m2 vertonen. Het niveau van de aanwezige straatverlichting dient eventueel in gelijke mate te worden verhoogd.

  • Op de middenas van de oversteekplaats moet daarbij op vast gedefinieerde punten op 1 m hoogte minimaal een onderhoudsfactor van 30 lx (gemiddelde verticale verlichtingssterkte) worden bereikt.
  • De waarde van 4 lx (minimale verticale verlichtingssterkte) mag op geen van de beoordelingspunten in het totale gebied lager zijn, ook niet in de wachtzone op 1 m afstand van de straat.
  • De verlichting bij de voetgangersoversteekplaats mag niet worden uitgeschakeld wanneer het donker is.
  • De verlichtingsinstallatie van voetgangersoversteekplaatsen moet onafhankelijk van andere lichtbronnen kunnen worden geschakeld.