Parkeerterrein

Een parkeerterrein (32 m x 50 m) met gemiddelde verkeersdichtheid bij een kantorencomplex of een warenhuis moet met ten minste 10 lx verlicht worden, om een gemakkelijke oriëntatie mogelijk te maken. Een nachtverlaging van het verlichtingsniveau tot 5 lx is hier aan te raden. Zodra mensen op het parkeerterrein komen of auto's komen aanrijden, wordt de verlichtingssterkte weer verhoogd tot 10 lx. Voor de verlichting van het oppervlak zijn mastopzetarmaturen met precisiereflectoren optimaal. Bij een masthoogte van 5 m en een armaturenafstand van 21 m zijn telkens drie mastopzetarmaturen aan de twee lange zijden van het parkeerterrein en drie 2-voudige mastopzetarmaturen van hetzelfde type in het midden van het gebruiksoppervlak voldoende om een gelijkmatige lichtsterkteverdeling en de vereiste verlichtingssterkte te garanderen.

Lichttechnische berekeningen Samenvatting DIALux-project