Verlichting in onderwijsgebouwen

Het centrale ontmoetingspunt van elk instituut

De verlichting van een aula dient net ze veelzijdig te zijn als de gebruiksmogelijkheden van de presentatieruimte.

Uitstraling en waarneming van een aula nemen toe met de variabiliteit en kwaliteit van de verlichtingsscenario´s

De veelzijdigheid van een aula komt overeen met zijn betekenis als centrale ontmoetingsplaats van een onderwijsinstelling. Als evenementencentrum voor informele of culturele aanbiedingen, als vergaderzaal en ook centrum voor onderwijs in kleine en grote groepen bestaat er geen andere ruimte die net zo breed toepasbaar is als de aula. Een geslaagd verlichtingsconcept is een belangrijke vereiste voor deze ontmoetingsplaats. Naast de basisverlichting als vervanging of aanvulling van het daglicht is de tweede reden voor een lichtplanning het creëren van verlichtingszones.

De klassieke basisindeling: scheiding tussen toeschouwersruimte, podium en katheder. Voor elk gebruik van de aula geldt: de flexibiliteit van de representatieve ruimte volgt logischerwijze uit een flexibel in te richten verlichting. De algemene verlichting van de zaal vereist een aangenaam niet-verblindend licht dat aan de normen voldoet en naast de verkeersveiligheid ook verlichting biedt. Een combinatie van verschillende armatuurgroepen voor een gevarieerd lichteffect geeft de aula nog meer waarde.

´s Avonds verhoogt een daglichtsfeer bij bijeenkomsten de aandacht van de toehoorders. Tunable White-armaturen kunnen hierbij zonder problemen worden geïntegreerd in de lichtplanning en het lichtscenario. Terwijl de algemene verlichting kan worden gedimd, wordt alles wat zich afspeelt op het podium tot expressie gebracht door schijnwerpers of zoom-railspots. De armaturen kunnen eenvoudig vooraf worden uitgericht.

Met het gebruik van RGBW-armaturen in de aula kunnen scenario´s met speciaal gekleurd licht de zaal en optredens extra luister bijzetten.

De mogelijkheid om vooraf eenvoudig afzonderlijke lichtscènes te definiëren, is geïntegreerd in een DALI-besturing. De besturing via schakelaar, knop, PC of mobiel vereist geen extra podiumtechnologie: een snelle inzet is zonder grote extra technische inspanning en uitgebreide training mogelijk.

Ook voor de planning van een DALI-besturing in bestaande gebouwen kan gebruik worden gemaakt van lokale omstandigheden. Vaak zijn plafonds verlaagd en nieuwe voor DALI benodigde vijfaderige kabels kunnen zonder problemen worden aangelegd.

Bij daglicht zijn de armaturen voor de aula fraaie accessoires en optie tegelijk. Het vooraf ingestelde lichtprogramma reageert op een laag daglichtniveau en schakelt automatisch de verlichting in.

Vrijstralend aangenaam zacht licht geeft de aula in de avonduren een geweldige uitstraling. De combinatie van pendelarmaturen met wandarmaturen en plafondinbouwarmaturen zorgt bovendien voor een hoogwaardige verlichting, die het belang van de centrale ontmoetingsplaats onderstreept. Daarnaast creëren Tunable White-armaturen indien nodig een daglichtsfeer om de aandacht te verhogen.


Lichtscènes voor verschillende gelegenheden

Hetzij basisverlichting overeenkomstig de norm of een zone-gerelateerde accentuerende lichtbegeleiding voor verschillende gelegenheden: het comfortabele vooraf instellen van lichtscènes zorgt voor de veilige verlichting van de aula en verleent het middelpunt van de onderwijsinstelling en de daar geplande optredens, lezingen, vergaderingen en gespreksrondes de noodzakelijke glans. Met het soms zeer specifieke karakter van de betreffende evenementen kan reeds in de planningsfase rekening worden gehouden.

Dat er na de basisconfiguratie van de lichtscènes alleen nog eenvoudig te besturen bedieningen via schakelaars, drukknoppen of mobiel apparaat nodig zijn, benadrukt het comfort van een DALI-protocol voor lichtbesturing. Wanneer de enscenering begint, is lichttechnisch het voorbereidende werk gedaan – in plaats van gebruik te moeten maken van grote evenemententechniek kunnen alle vereisten eenvoudig worden opgeroepen.

Functionaliteit, presentatie en sfeer bepalen de ontwikkeling van als voorbeeld dienende lichtscènes voor verschillende gelegenheden in de aula.

Bewegingen van personen in de gangen en de paden in de aula bepalen de  ´´piektijden´´ in de onderwijsinstelling. De volgende armaturen worden gebruikt:

diepstralers aan het glazen dak vormen bij weinig natuurlijk daglicht de vervanging of de aanvulling op het licht van buiten. Met het diepstralende licht wordt de basisverlichting gewaarborgd, evenals veiligheid tijdens het lopen in alle bewegingszones. Bij de diepstralers wordt bovendien een lichtopbrengst van maximaal 50 procent opgeroepen, die afhankelijk is van het daglicht.

Plafondinbouwarmaturen in de omloop staan voor een veilige bewegwijzering. Het symmetrisch-breedstrooiende licht biedt het noodzakelijke zichtcomfort en geeft de gebruiker of bezoeker richting. Bij de planning en de besturing dient van het maximale vermogen van de armaturen uit te worden gegaan.

Tredeverlichting vormt een aanvulling op de efficiëntie markering van gevaarlijke punten en neemt de niet-verblindende waarschuwing voor struikelgevaar op zich, wanneer de overige verlichting gedimd of uitgeschakeld is. De discrete maar effectieve armaturen scheiden ook de omloop van het evenementgedeelte van het auditorium. Zo krijgt de gehele aula extra structuur.

Voor deze dagelijks terugkerende en toch van de helderheid van het natuurlijke licht afhankelijke standaards wordt de verlichting van de aula en de omloop gestuurd via een DALI-systeem.

De algemene verlichting moet de looppaden en zitrijen bij een evenement in eerste instantie helder en niet-verblindend, en met volle lichtopbrengst, verlichten. Naast veiligheid staat de oriëntatie in de ruimte op de voorgrond. Wanneer alle deelnemers hun plaats hebben ingenomen, wordt het dimniveau geselecteerd (afhankelijk van het soort evenement). Een belangrijk criterium is dat er vanaf elke plek een niet-verblindend zicht op het podium moet zijn. Als richtwaarde kan circa 30 procent van de beschikbare lichtopbrengst dienen. 

De verlichting van de treden maakt een bewegwijzering mogelijk voor de gasten, die de ruimte bij weinig licht moeten verlaten. Er dient in gelijke mate rekening te worden gehouden met veiligheid en comfort. 

Op het podium is een goede verticale verlichtingssterkte nodig om de presentatieruimte, die moet worden geaccentueerd, naar behoren in scene te zetten. De horizontale en verticale verlichtingssterkte in het lezingsgedeelte dient minimaal het 1,5-voudige van de gemiddelde verlichtingssterkte van de ruimte te bedragen. Zoomspots kunnen al voor aanvang van het evenement op de relevante zones worden gericht. Teksten en lezingsdocumenten moeten op tablets of papier niet-verblindend en comfortabel leesbaar zijn. De zoomspots werken met een vermogen van 100%.

Door de plafondinbouwarmaturen in de omloop te dimmen ontstaat er een feestelijke en gezellige sfeer. Naast de basisverlichting voor de ingang wordt het licht van boven door de diepstralers in het glazen dak en de plafondinbouwarmaturen in de omloop afgestemd op het evenement door het te dimmen, waardoor de zaal en zijn versieringen op de voorgrond komen te staan. Het oproepen van 30 procent van de lichtopbrengst past bij de gelegenheid.

Voor een veilige oriëntatie dient ook bij dergelijke evenementen de afgeschermde tredeverlichting. 

Voor de sfeerbepalende ondersteuning van evenementen kunnen plafondinbouwarmaturen voor additieve kleurmenging RGBW worden gebruikt.

Ook bij deze evenementen wordt de basisverlichting gerealiseerd door de diepstralers aan het glazen dak en de plafondinbouwarmaturen in de omloop. Speciale verlichtingsaccenten voor bepaalde gedeelten (tentoonstellingsstuk, lessenaar) zijn onlosmakelijk verbonden met dergelijke evenementen. De zoomspots kunnen in overeenstemming hiermee worden gericht en trekken de aandacht van de gasten doelgericht naar deze gedeelten. Alle armaturen werken op vol vermogen. 

Wanneer de aula niet altijd ter beschikking staat voor lessen of cursussen en wanneer de omlopen als looppaden worden gebruikt, moet een efficiënte verlichting worden gerealiseerd. Plafondinbouwarmaturen in de omloop wijzen de weg en zorgen voor veiligheid. Hun licht wordt gedimd tot een vermogen van 10 procent. Bij de aanwezigheid van personen wordt de intensiteit van de armaturen geleidelijk aan automatisch verhoogd. Afhankelijk van de behoefte kan dit tot de volle lichtopbrengst zijn.


Ons aanbod: DALI-training De BEGA DALI-training biedt de instap in de DALI-thematiek in comfortabel gestructureerde stappen. De grondbeginselen (definitie, eigenschappen, vereisten) worden uitgelegd en aan de hand van concrete voorbeelden zoals parametrering en besturing. Ook wordt de opbouw van de schakeling uitgelegd. Ongeacht of het gaat om een eerste kennismaking op opfrissing – de DALI-training van BEGA biedt kwalitatieve overdracht van basiskennis en nuances.

Bent u geïnteresseerd in een DALI-scholing – wij helpen u verder via de contactmogelijkheid van uw keuze.

+49 2373 966 203 [email protected] Contactformulier