Verlichting in onderwijsgebouwen

Robuuste afwerking van de buitenruimtes-visitekaartje

Een exact passende lichtplanning voor schoolpleinen, speelruimten en wegen biedt overzicht en sfeer en leidt de bezoekers

Vrije ruimtes creëren, beweging en ademruimte mogelijk maken. De campus en paden vormen samen met de entrees het visitekaartje van elk onderwijsgebouw. Een geslaagde planning beantwoordt de vragen naar een veilige en representatieve verlichting en biedt overal overzicht op plaatsen waar zelfs omwonenden moeite hebben om zich te oriënteren.

Elke lichtplanning voor binnenplaatsen, speelplaatsen en paden van onderwijsgebouwen begint met duidelijk gedefinieerde eisen: licht dient als markering van paden en leidt naar de ingangen. Het onderstreept en verfraait de eerste indruk van het gebied. Daarnaast heeft het licht echter ook een waarschuwingsfunctie bij de signalering van hindernissen zoals trappen of afzonderlijke treden. Het gevoel van veiligheid bij daglicht en duisternis wordt veroorzaakt door het ruimtestructurerende effect en de overtuigende lichtopbrengsten van de gebruikte armaturen. Bovendien ontstaat door toegevoegd licht zoals schijnwerpers, die de focus op bepaalde gebieden of speeltoestellen richten, een speciale levendigheid.

We leveren de oplossingen voor deze veelzijdige eisen van een op elkaar afgestemde verlichting. Een lichtbesturing zorgt voor nog meer gebruikscomfort wanneer rekening wordt gehouden met de volgende behoefte: waar is in het donker altijd licht vereist? Hoe worden alle functies van een nood- en veiligheidsverlichting afgedekt? Waar zijn sensoren en nachtverlaging van de verlichting zinvol en nuttig? Hoe wordt een intuïtieve en uitnodigende bewegwijzering voor bezoekers mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld voor evenementen?


Als alleen het te gebruiken pad moet worden verlicht, biedt het vrijstralende licht van bolderarmaturen (voor de waarschuwingswerking) of lichtbouwelementen en afgeschermd licht wederom van bolderarmaturen vele mogelijkheden om de wegmarkeringen naar de ingangen te realiseren.


Een betrouwbare automatisering van de verlichting is mogelijk met het gestandaardiseerde, eenvoudig te installeren en te besturen DALI-protocol (Digital Addressable Lighting Interface). Schemerschakeling, aanwezigheidssensoren, prestatieverlaging (dimmen) van armaturen en verschillende lichtscènes bijvoorbeeld voor evenementen worden vooraf geprogrammeerd en kunnen met een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld.

BEGA biedt met DALI-armaturen, sensoren, invoer- en besturingsapparatuur het complete assortiment uit één hand. Bovendien kan de lichtbesturing door middel van een KNX-DALI-gateway worden geïntegreerd in een overkoepelend gebouwmanagement.

Overal waar bestaande gebouwen energie-efficiënt dienen te worden gemoderniseerd en de lichtpunten door de oorspronkelijke planning al vastliggen, maakt het brede BEGA portfolio de selectie van armaturen, waarvan de lichtsterkteverdelingen exact zijn afgestemd op de gebruiksoppervlakken, mogelijk.

Een eveneens belangrijke vraag voor het gebruik van armaturen in onderwijsgebouwen: het risico van vandalisme. Daarom gebruiken we voor de productie van onze armaturen zeer robuuste en vergaand slagvaste materialen. Ze worden met onze zeer effectieve technologieën extra beschermd om naast de bescherming tegen vandalisme ook te zorgen voor bestendigheid tegen de extreme eisen buitenshuis zoals vuil, weersomstandigheden en temperatuurschommelingen. Dit beschermingspakket vormt een integraal onderdeel van onze definitie van kwaliteit, duurzaamheid en onderhoudsgemak.


Kwaliteit voor het schoolplein: vormgevende verlichting en veilige werking

De armaturen zijn het statement in de duisternis en zetten op veelzijdige wijze de ontvangst- en verblijfsruimten luister bij

Armaturen voor schoolplein of campus moeten voldoen aan vele voorwaarden. Ze zorgen met hun licht voor veiligheid en oriëntatie. Ze moeten robuust zijn. Ze pakken tegelijkertijd de lijnen van de architectuur op. Niet het armatuur is het statement maar het gebouw en de vrije ruimte, die geaccentueerd worden.

De verlichting in deze gebieden dient volgens veiligheidsrelevante, energie-efficiënte en vormgevende criteria te kunnen worden gestuurd. Dit met inachtneming van de geldende normen.

Met een druk op de knop of een klik de lichtscènes oproepen, die nodig zijn voor de algemene verlichting, als wegwijzer bij avondevenementen of voor de gewenste verlichting (schemerschakeling, aanwezigheidssensoren) en die voorgeprogrammeerd zijn: dit vergemakkelijkt en verlicht het dagelijks leven op school of hogeschool.

BEGA armaturen vervullen alle opdrachten voor dit toepassingsgebied. Esthetische kwaliteit en zorgvuldige verwerking van de componenten zijn slechts twee punten van een totaalpakket dat hoogwaardige verlichting, een veilige werking en onderhoudsgemak met elkaar verbindt.

De hoge classificatie van minstens IP 65 zorgt voor bescherming tegen spuitwater en stof van de buitenarmaturen. Geïntegreerd in een DALI-besturingsprotocol wordt het schoolplein of de campus een comfortabele ontvangstruimte, en dat voor een uitzonderlijk lange gebruiksduur.

Gelijkmatig zacht vrijstralend licht verlicht het schoolplein.

Asymmetrisch bandvormig licht kenmerkt wegen en wijst bezoekers de weg.

Doelgericht licht accentueert naast de basisverlichting in het bijzonder belangrijke zones.

Symmetrisch licht zorgt voor een gespreide verlichting van ruimtelijke gebieden.


Magneeteffect van het licht vergemakkelijkt de oriëntatie

De koppeling van de lichtplanning buiten en binnen zorgt voor een effectvolle entree van een onderwijsgebouw

Entrees van onderwijsgebouwen dienen duidelijk herkenbaar en uitnodigend te zijn. Om naast elementaire aspecten van de veiligheid en zichtbaarheid van paden ook de oriëntatiegevende waarneming op te roepen, is als aanvulling van de architectuur een gekoppelde lichtplanning buiten en binnen noodzakelijk.

Het vanuit het gebouw door de duisternis dringende licht en de planning van de buitenverlichting definiëren samen de effectvolle entree. Een koppeling van de verschillende lichtbronnen via de vooraf ingestelde verlichtingsscènes of vooraf gedefinieerde, tijdelijke lichtvensters vergemakkelijken het zicht. Het licht binnen het gebouw werkt daarbij als een magneet voor de waarneming van de bezoekers.

Extra wegwijzers Hoe meer licht vanuit het gebouw de entree verlicht, des te raadzamer is het om op het terrein slechts aan de norm voor basisverlichting te voldoen en slechts subtiele accentuering te gebruiken. Als er bovendien licht naar buiten schijnt, vooral vanuit de oorspronkelijke entree, dan is oriëntatielicht zinvol, bijvoorbeeld met structurerende armaturen en een wegwijzer, die met afgeschermd licht voor veiligheid op traptreden zorgt en de lichtplanning afrondt.

Hoeveel licht is nodig om buiten voor voldoende licht en veiligheid te zorgen en daarbij het belang van de reeds verlichte entree niet weg te nemen? Deze vereisten kunnen worden afgestemd op het beschikbare assortiment armaturen, ook rekening houdend met de reeds bestaande locaties van lichtbronnen.

Wegen markeren en het licht vanuit de binnenruimten benutten

Bolderarmaturen voor het zichtbaar en veilig maken van bestaande wegen hebben een dieptewerking in de waarneming. Diepstralers ondersteunen vanuit het plafond de richting van het pad. Een zuinig gebruik van licht in de buitenruimte is zinvol vanwege de grote ramen en het licht dat daardoor naar buiten valt.

Architectuur in scene zetten en extra effecten van de verlichting gebruiken.

De spectaculaire enorme trap wordt niet alleen door het licht binnenin het gebouw verlicht. Ook het lichte plafond dat zelf een statement van deze inrichting is, zal door effectvol lichtgebruik van breedstralende grondinbouwarmaturen eveneens de aandacht vestigen op de trap dankzij de reflectie van het licht.

Doelgericht lichtgebruik voor een leidend ontwerp van de entree

De specificaties van de architectuur zijn royaal en veelbelovend: voor de verlichting van het voorplein zijn enkele vrijstralende lichtbouwelementen voldoende. De lichte kleur van de gevel dient daarbij als reflectievlak. De entree zelf is door het licht vanuit de binnenruimte zichtbaar en heeft niet meer verlichting nodig.

De hoedanigheid van de vloer gericht gebruiken voor de reflectie

Ondanks de uitstekende verlichting vanuit de binnenruimte worden de entrees expliciet gemarkeerd met wandarmaturen. Ze verlichten het plein en maken daarbij gebruik van de reflecterende lichte vlakken van de vloer. Ook zonder de uitstekende binnenverlichting zou het gebied daardoor altijd goed zijn verlicht.

Signaaleffect van de armaturen stuurt de blik en zorgt voor oriëntatie

Wandinbouwarmaturen hebben een bijzonder signaaleffect en leiden de ogen van de kijker gericht naar de entree. Bijna automatisch volgt de bezoeker bij het betreden van het schoolterrein deze aandachttrekkende verlichte wegwijzers.

Materiaalgebruik voor een efficiënte verlichting in het donker

Het overdekte gebied en de lichte vloer sturen de ogen bij daglicht naar de ingang. Deze taak wordt ´s avonds overgenomen door plafondinbouwarmaturen waarvan het diepstralende licht gebruikt maakt van de reflecterende eigenschappen van de vloer. Ook zonder verlichting vanuit de binnenruimte is zo een duidelijke oriëntatie mogelijk.


Samenspel met de architectuur

Ruimtestructuur + bewegwijzering voor bezoekers

Entrees, de campus en de looproutes in onderwijsinstellingen worden gekenmerkt door de architectuur en de vormgeving van de buiteninstallaties. Deze visitekaartjes voor het hele instituut krijgen verdere structuur door de lichtvormgeving en de bewegwijzering met licht.

De taken van een goed geplande verlichting bestaan uit: aandacht voor markante punten creëren, de blik op de ingang richten, de route erheen vormgeven en een veilig gevoel uitstralen, ook in het donker. Door de bestuurbaarheid van de installatie en het vooraf definiëren van belangrijk lichtscènes wordt het comfort voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de instelling en gebruikers in gelijke mate verbeterd.

Het schoolplein wordt vanaf de rand verlicht met mastopzetarmaturen met asymmetrisch-breedstralend licht.

Het schoolplein wordt vanaf het midden verlicht met mastopzetarmaturen met asymmetrisch-breedstralend licht.

Een zeer gelijkmatige verlichting van het schoolplein wordt bereikt met symmetrisch op het gebruiksvlak gericht of vrijstralend licht.

Op grote vlakken kan de gebruiker worden geleid door een gerichte opstelling van de armaturen. Grote lichtopeningen en hiermee verbonden vrijstralend licht ondersteunen dit richtinggevende effect.

Een bezoekersstroom kan ook door de intensiteit van de verlichting in de gewenste richtingen worden gestuurd. Hier zorgen vrijstralende armaturen voor een basisverlichting en asymmetrisch-bandvormig licht markeert de paden, bijvoorbeeld in de richting van de ingang.

Het gebruik van krachtige wandarmaturen overeenkomstig een vooraf vastgelegde lichtplanning realiseert de efficiëntie verlichting. Wanneer een verlichting in een bestaand gebouw wordt gepland, kunnen uitgebreide hak- en ondergrondse werkzaamheden worden vermeden. Onze armaturen in verschillende formaten, lichtopbrengsten en lichtsterkteverdelingen bieden een dermate uitgebreid portfolio, dat aan alle verlichtingseisen kan worden voldaan.

Om enerzijds een goede verlichting en anderzijds een energie-efficiënt management mogelijk te maken, is het gebruik van juiste sensorsystemen het geschikte middel. Bij aanwezigheid of beweging en het onderschrijden van de drempelwaarde van de helderheid wordt, voor de veiligheidsrelevante totale verlichting van een campus/schoolplein, de vooraf ingestelde dimwaarde geactiveerd.

DALI is de comfortabele besturingsoplossing.

Vereisten voor het gebruik van lichtbesturing, sensorsystemen en het vastleggen van lichtscènes zijn DALI-compatibele armaturen en vijfaderige kabels naar elk armatuur resp. elk bedrijfsapparaat. BEGA Smart DALI-Controllers kunnen overal daar technische hulp bieden, waar in de elektrische installatie twee vrije aders voor de besturing ontbreken en niet probleemloos kunnen worden aangepast.

Alle componenten tonen

Ons aanbod: DALI-training De BEGA DALI-training biedt de instap in de DALI-thematiek in comfortabel gestructureerde stappen. De grondbeginselen (definitie, eigenschappen, vereisten) worden uitgelegd en aan de hand van concrete voorbeelden zoals parametrering en besturing. Ook wordt de opbouw van de schakeling uitgelegd. Ongeacht of het gaat om een eerste kennismaking op opfrissing – de DALI-training van BEGA biedt kwalitatieve overdracht van basiskennis en nuances.

Bent u geïnteresseerd in een DALI-scholing – wij helpen u verder via de contactmogelijkheid van uw keuze.

+49 2373 966 203 [email protected] Contactformulier

BEGA armaturen overtuigen door hoogwaardige componenten en een uitstekende levensduur. Technologisch unieke kenmerken op veel terreinen maken deze duurzame productcreatie mogelijk. Alle materialen worden effectief beschermd. Onze uitgebreide kennis omtrent de extreme eisen die aan buitenarmaturen worden gesteld, vormen een vast bestanddeel van onze (door)ontwikkelingswerkzaamheden.

De toepassing van de nieuwste technologieën op het hoogste niveau maakt de uitzonderlijke levensduur en de uitstekende lichtopbrengsten van onze producten mogelijk.

BEGA oppervlaktetechnologieën voor een buitengewone levensduur

Wanneer er toch eens een component vervangen moet worden, is dit bij BEGA armaturen mogelijk. De elementen zijn voor het merendeel niet vast met het armatuur verbonden – bij een defecte component worden BEGA armaturen niet tot wegwerpproduct. Reserveonderdelen kunnen ook na vele jaren nog worden verkregen.

Alle informatie over onze nalevergarantie en over onze visie op het waardebehoud van onze producten


Gebruik van bestaande aansluitingen

Met verschillende lichtsterkteverdelingen biedt een armatuur veelzijdige toepassingsmogelijkheden

Voor een schoolplein is een gemiddelde lichtsterkte van 5-10 lx nodig. Juist bij de modernisering van een verlichtingsinstallatie en het gebruik van bestaande armatuuraansluitingen moeten geschikte armaturen met bijpassende lichtsterkteverdelingen worden gevonden.

Het uitgebreide BEGA-portfolio biedt hier bij nagenoeg alle typen armaturen talrijke vermogensniveaus en elkaar zinvol versterkende lichtsterkteverdelingen.

De vergelijking van een type armatuur laat daarbij de volgende verlichte oppervlakteafmetingen zien:

Masthoogte 5,0 m verlicht vlak 14 x 14 m²

Masthoogte 6,0 m verlicht vlak 17 x 17 m²

Masthoogte 8,0 m verlicht vlak 22 x 22 m²

Masthoogte 9,0 m verlicht vlak 24 x 24 m²