Verlichting van wooncomplexen

Gevelverlichting – een vergelijking

Details van de architectuur kundig accentueren voor het effect op afstand

Door de aantrekkelijkheid van een wooncomplex ook in het donker tot uiting te laten komen, zorgt men ervoor dat de architectuur een opvallend lange afstandseffect krijgt en in het stadsbeeld wordt geïntegreerd. Het doelgerichte gebruik van licht op gevels en paden profiteert van de bijzondere kracht van accentuering die intelligente lichtplanning biedt.

Gevoel van welbehagen versterken

In het ideale geval zorgt licht voor ensceneringen zonder onaangename stoorfactoren zoals verblinding of te heldere verlichting. Aanpassing aan de lichtomstandigheden en het omgevingslicht bepalen de planning en de latere besturing van de verlichting. Het veiligheidsgevoel van de mensen staat centraal. Donkere en onoverzichtelijke gebieden creëren het gevoel van onbehagen. Ze doen afbreuk aan het gevoel van welbehagen dat uitgaat van een slim gepland wooncomplex met duidelijk afgebakende functionele gebieden.

Algemene verlichting aanvullen

De vormgevingsaccenten die in een vroeg stadium van de lichtplanning worden gedefinieerd kunnen met diverse typen armaturen worden gerealiseerd. Ze vullen de algemene verlichting aan. Bijzondere architectonische kenmerken worden benadrukt. De materiaalkeuze en structuur van de gebouwen, maar ook het reflectievermogen van karakteristieke details in het gehele complex zijn ideale hulpmiddelen.

Aandacht verhogen

Afgeschermd gericht licht versterkt het aandachtsmoment en daarmee de aantrekkelijkheid van gevels in het donker. Strijklicht neemt de structuur en de materialen in zich op, trekt de aandacht en ensceneert zonder te verblinden.

Architectuur presenteren

Verlichting vanuit de grond geeft uitdrukking aan de ideeën van architecten, installateurs en lichtontwerpers. Door het verlichten van de gevel van onderaf met een gerichte lichtsterkteverdeling krijgt duisternis op het geënsceneerde oppervlak een eigen functie. Dit spanningsveld tussen licht en donker verhoogt aanzienlijk de aantrekkelijkheid van het gebouw en hoe het wordt waargenomen.

Door muren compleet en zonder storende lichtkegels te verlichten, krijgen de structuur en kleur van de gevel een uitgesproken karakter. Tegelijkertijd zorgt het lichteffect voor oriëntatie.