Verlichtingstheorie

Elektrotechnische veiligheid

Het ENEC-keurmerk (European Norms Electrical Certification) is een Europees keurings- en certificatiemerk voor armaturen en elektrische componenten in armaturen. Het getal 10 met of zonder VDE-symbool betekent dat het keurings-/certificatiemerk door het VDE-keurings- en certificatie-instituut werd toegekend.

Armaturen met dit symbool zijn vanwege hun beperkte oppervlaktetemperaturen geschikt voor werkplekken waar brandgevaar door stof of vezelstoffen bestaat (VDE 0711 deel 2-24).

Opzetarmaturen die met dit symbool zijn gekenmerkt, zijn niet geschikt voor rechtstreekse montage op normaal ontvlambare bouwmaterialen.

Inbouwarmaturen die met dit symbool zijn gekenmerkt, zijn niet geschikt voor rechtstreekse montage op normaal ontvlambare bouwmaterialen.

Armaturen en netdelen met dit symbool mogen niet in aanraking komen met warmtewerende stoffen.

Het ta = ... °C-teken volgens NEN-EN 60598 / VDE 0711 geeft de toegestane omgevingstemperatuur aan waarbij een armatuur mag worden gebruikt. Onze armaturen zijn in principe ontworpen voor een omgevingstemperatuur ta = 25 °C, dus voor een toepassing binnenshuis.

De CE-markering brengt de fabrikant op eigen verantwoordelijkheid aan en is geen veiligheidssymbool. De fabrikant geeft hiermee aan dat het product in overeenstemming is met de richtlijnen van de Europese Unie.

Het getal naast de CE-markering geeft aan dat een keurings- en certificatie-instituut de naleving van de richtlijnen controleert.