Verlichtingstheorie

Technische parameters van LED-armaturen

De Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) heeft normen uitgewerkt voor de werkwijze van LED-armaturen en LED-modules. Hierin zijn kwaliteitscriteria gedefinieerd en algemeen geldende meetvoorwaarden overeengekomen op basis waarvan een vergelijkbare beoordeling mogelijk is. In verband hiermee heeft de vakvereniging ´Licht´ van de ZVEI (Duitse centrale vereniging voor de elektrotechnische en elektronica-industrie) de gids ´Planningszekerheid in de LED-verlichting´ uitgegeven.

De in ons boek gebruikte begrippen en verklaringen stammen uit de tweede uitgave van deze ZVEI-publicatie. Hierna geven wij een toelichting bij de belangrijkste parameters. Voor de duidelijkheid gebruiken wij voor een deel andere begrippen. De equivalenten uit de gids ‘Planningszekerheid in de LED-verlichting’ staan tussen haakjes.

ZVEI-gids ‘Planningszekerheid in de LED-verlichting’


Modulelichtstroom (nominale waarde) De lichtstroom (φ) van een LED-module, gemeten in lumen (lm). Deze waarde geeft de lichtstroom aan die door een LED-module bij 25 °C omgevingstemperatuur wordt geproduceerd.

Armaturenlichtstroom (nominale lichtstroom volgens ZVEI) De lichtstroom (φ) van een armatuur, gemeten in lumen (lm). Deze waarde geeft de lichtstroom aan, die door het armatuur wordt afgegeven.

Module-aansluitvermogen (nominale waarde) Het aansluitvermogen (P) van een LED-module, gemeten in Watt (W). De waarde geeft het vermogen aan dat door een LED-module wordt opgenomen.

Armaturen-aansluitvermogen (nominaal vermogen volgens ZVEI) Het aansluitvermogen (P) van een armatuur, gemeten in watt (W). Deze waarde geeft het totale vermogen aan, dat na thermische stabilisatie door het armatuur wordt opgenomen. Dit vermogen omvat alle ingebouwde componenten, bijv. LED-module en bedrijfsapparatuur.

Armatuurrendement Het armatuurrendement is het quotiënt van de afgegeven lichtstroom en het door het armatuur opgenomen elektrische vermogen. De waarde wordt in lumen per watt (lm/W) aangegeven. 

Kleurtemperatuur Met het begrip kleurtemperatuur geeft men de lichtkleur van wit licht aan. Dit wordt in kelvin (K) aangegeven. Hierbij worden de volgende benamingen gebruikt: warm wit (tot 3300 K), neutraal wit (van 3300 K tot 5300 K) en daglichtwit (meer dan 5300 K).

Kleurweergave-index De kleurweergave-index CRI geeft de mate van overeenstemming aan tussen de waargenomen kleur van een voorwerp en het uiterlijk onder een bepaalde lichtbron.

Omgevingstemperatuur (nominale omgevingstemperatuur volgens ZVEI) De omgevingstemperatuur (ta) definieert de maximale temperatuur, gemeten in graden Celsius (°C), waarbij een armatuur mag worden gebruikt.

Spanning Dit is de maximale elektrische nominale spanning, gemeten in volt (V), waarbij een armatuur mag worden gebruikt.

Levensduurcriteria Het merendeel van de LED´s valt gedurende een bepaalde periode niet uit, maar de lichtstroom neemt met verloop van de tijd wel af (degradatie). De levensduur van LED´s, LED-modules en armaturen wordt als gevolg daarvan beperkt door het totale uitvallen van de bijbehorende elektronica ( bijv. voedingseenheid) of door onder een vooraf bepaalde minimale lichtstroom te komen.

Modulebenaming BEGA-LED-modules zijn vervangbaar. Een vermelding in elke LED-armatuur geeft gedetailleerde informatie over de ingebouwde LED-modules. Dankzij onze eigen productie zijn wij in staat om ook na vele jaren nog passende LED-modules te leveren.

Wij garanderen onze klanten dat zij nog tot 20 jaar na de aankoop van een LED-armatuur vervangmodules bij ons kunnen bestellen.