Afdanken van oude apparaten

Volgens de wet voor elektronische apparatuur (WEEE Directive - Waste of Electrical Electronic Equipment) is elke consument verplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op correcte wijze en gescheiden van het huisvuil af te danken.

Hieronder vallen ook LED-modules en LED-netdelen. Persoonlijke gegevens op oude apparaten zijn door de eindgebruiker op eigen verantwoordelijkheid te wissen!

Het symbool voor elektronische en elektrische apparatuur die gescheiden moet worden ingezameld, is een doorkruiste afvalcontainer op wieltjes (zie afbeelding hierboven). LED-modules en LED-netdelen kunnen worden ingeleverd bij ons hoofdkantoor (Hennenbusch 1, 58708 Menden). Gelieve de terugzending onder vermelding van het factuurnummer vooraf aan ons te melden via e-mail:

[email protected]

BEGA is geregistreerd bij de "Stiftung Elektro-Altgeräte Register" (EAR) met het registratienummer 41194184.