Privacy­bepalingen

BEGA Gateway Privacybeleid volgens AVG

De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens ("pbD") is onze topprioriteit. Daarom houden wij ons aan de wettelijke voorschriften om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van de gegevensverwerking:

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG (hierna "BEGA" genoemd) verzamelt geen persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


1. algemene bepalingen

Met de BEGA Gateway app kunnen gebruikers de armaturen die in en rond hun eigendom geïnstalleerd zijn, bedienen via hun smartphone of tablet.

2. Kontaktdaten des Verantwortlichen (Art. 13 Abs. 1 lit. a) DSGVO)

Verantwoordelijk voor de werking van de app en dus voor de afhandeling van zijn pbD is de

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG Postbus 3160 58689 Menden

3. contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (art. 13 lid 1 letter b) GDPR)

is de functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor BEGA:

De heer M. Helling c/o BEGA Gantenbrink-Leuchten KG Postbus 3160 58689 Menden

[email protected]

4. verzameling en gebruik van gegevens

BEGA verwerkt geen persoonsgegevens in de zin van Art. Art. 4 Nr. 1 GDPR door middel van installatie en/of gebruik van de Gateway App door de gebruiker.

Er worden geen cookies of analyseprogramma's gebruikt.

5. rechten van de gebruiker

Ook als BEGA geen persoonlijke gegevens verwerkt, willen we volledigheidshalve wijzen op de wettelijke rechten van de gebruiker in geval van gegevensverwerking.

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft de gebruiker te allen tijde het recht op informatie over de persoonsgegevens die BEGA over hem heeft opgeslagen, Art. 15 GDPR, evenals het recht op rectificatie, Art. 16 GDPR, beperking van de verwerking, Art. 18 GDPR, wissen van zijn gegevens, Art. 17 GDPR.

Als de gebruiker het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking bij de in Sectie 2 of 3 genoemde instanties heeft ingeroepen, worden alle ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte gesteld van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

De gebruiker heeft ook het recht om eenmaal gegeven toestemming in te trekken (art. 7, art. 6 lid 1 lit. a) GDPR), art. 7 lid 3 GDPR. Het op de juiste wijze intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die tot op dat moment is uitgevoerd.

Daarnaast heeft de gebruiker het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6(1) GDPR, artikel 21 GDPR.

Bovendien heeft de gebruiker, als aan de wettelijke vereisten is voldaan, het recht om de persoonsgegevens die hij aan BEGA heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (recht op gegevensoverdraagbaarheid, art. 20 GDPR).

Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan de gebruiker ervoor kiezen om contact op te nemen met de kantoren vermeld in sectie 2 of 3.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, Art. 77 GDPR.