Huidig · 25/3/2020

Actuele informatie over BEGA

Onbeperkte bereikbaarheid en leveringsmogelijkheid

U kunt bij ons terecht met al uw vragen en verzoeken! In deze tijd van Corona-crisis is verantwoordelijk optreden op alle niveaus voor BEGA topprioriteit. We voelen ons verplicht alle getroffen maatregelen uit te voeren, die de verspreiding van het virus en de longziekte Covid-19 die er het gevolg van kan zijn, kunnen en moeten afremmen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat u, naast onze gegarandeerde leveringsmogelijkheid, gebruik kunt maken van de gebruikelijke BEGA service.

Onze producten zijn voor u beschikbaar. De BEGA leveringsmogelijkheid is gewaarborgd. Onze bewust zeer hoge concentratie van de productie in onze vestigingen in Duitsland en België heeft duidelijk resultaat. Alleen bij afzonderlijke producten behouden wij ons bij zeer korte aanvraagtijden het recht voor om van deze garantie af te wijken. Dit geldt echter onder voorbehoud van externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld op het gebied van transport), waarop wij geen invloed kunnen hebben.

Wij zijn voor u bereikbaar. Ook al zijn rechtstreekse contacten momenteel niet mogelijk, voor uw aanvragen, opdrachten, plannings- en serviceverzoeken zijn we te allen tijde bereikbaar. Laten we samen gebruik maken van de mogelijkheden van digitale communicatiekanalen en via deze kanalen met elkaar in contact blijven. Zoals gewoonlijk zijn uw BEGA contactpersonen via de bekende telefoonnummers bereikbaar. Aanvragen kunt u uiteraard op elk moment per e-mail aan

[email protected] (Algemene aanvragen),

[email protected] (Productadvies) of

[email protected] (Technische support) sturen.

Zelfs voor momenteel nog niet te voorziene ontwikkelingen en scenario's hebben we noodplannen ontwikkeld, om enerzijds het welzijn van onze medewerkers, maar anderzijds ook de productie en de uitvoering van essentiële administratieve taken te waarborgen. Dat wij ook in de toekomst kunnen handelen, daar zijn en blijven wij van overtuigd.