Moduł sekwencera DALI-2

Moduł sekwencera DALI-2 umożliwia automatyczną, czasową sekwencję poleceń. Sekwencja odpowiada serii wywołań scen lub dowolnej sekwencji poleceń.

Można zdefiniować 4 różne sekwencje. Aktywna sekwencja jest uruchamiana i zatrzymywana za pomocą poleceń DALI. Dostępne są obudowy do montażu na szynie górnej oraz do montażu w skrzynce. Sekwencje mogą być wykonywane jednorazowo lub cyklicznie.

Wersja na szynę górną posiada 4 wejścia przełączające dla napięcia sieciowego do uruchamiania sekwencji oraz 4 diody LED do wyświetlania uruchomionych sekwencji.

Do konfiguracji służy oprogramowanie DALI-Cockpit, które można pobrać na naszej stronie internetowej.

Dane techniczne