Optyczny filtr do reflektora do szyn prądowych Zoom

pasmowy, symetryczny rozproszony lub asymetryczny rozsył światła

Optyczne filtry – pasmowe, symetryczne rozpraszające i asymetryczne do zmiany rozsyłu światła w reflektorach do szyn prądowych Zoom.

Dane techniczne