Poprzecznice do 3 lub 5 opraw zwieszakowych

Do montażu 3 lub 5 opraw zwieszakowych.

Dane techniczne

Obudowa metalowa z lakierem piecowym białym