Nowość w ofercie

Komponenty systemowe BugSaver

Urządzenia sterujące o różnych konstrukcjach do przełączania temperatury barwowej i redukcji mocy do opraw masztowych BEGA BugSaver ®.

Możliwość wyboru dwóch trybów pracy:

  • Przełączanie za pośrednictwem fazy sterującej
  • Przełączanie za pomocą wirtualnego obliczenia północy

Dane techniczne

Zasilacz sterujący do maksymalnie 9 opraw masztowych BugSaver. Nie nadaje się do stosowania z oddzielnym zasilaczem DALI.

Zasilacz sterujący do maksymalnie 9 opraw masztowych BugSaver. Nie nadaje się do stosowania z oddzielnym zasilaczem DALI.

Zasilacz sterujący do maksymalnie 9 opraw masztowych BugSaver. Nie nadaje się do stosowania z oddzielnym zasilaczem DALI.