Ochrona przepięciowa

W przypadku opraw LED występuje podwyższone ryzyko uszkodzenia spowodowane przepięciem. Do ochrony instalacji oświetleniowej LED zalecamy komponenty ochrony przepięciowej zgodne z normą EN 61643-11.

Dane techniczne

Ogranicznik przepięć CITEL typu 2 + 3 (zgodny z EN 61643-11) do ochrony urządzeń końcowych zasilanych 1-fazowo (zasilacz on/off)

Do montażu w oprawach lub skrzynkach przyłączeniowych

71 048 do urządzeń końcowych zasilanych 1-fazowo (zasilacz on/off) Ogranicznik przepięć CITEL typu 2 + 3 (zgodny z normą EN 61643-11) do ochrony urządzeń końcowych zasilanych 1-fazowo (zasilacz on/off).

71 049 urządzeń końcowych zasilanych 3-fazowo Ogranicznik przepięć CITEL typu 1 + 2 + 3 (zgodny z normą EN 61643-11) do ochrony urządzeń końcowych zasilanych 3-fazowo, do stosowania w sieciach niskonapięciowych TT i TNS.

Do wbudowania w maszty oświetleniowe, oprawy słupkowe i sufity podwieszane oraz do wszelkich innych typów montażu poza oprawami lub grupami opraw.

Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym

71 046 do urządzeń końcowych zasilanych 1-fazowo (zasilacz on/off) Ogranicznik przepięć CITEL typu 2 + 3 (zgodny z normą EN 61643-11) do ochrony urządzeń końcowych zasilanych 1-fazowo (zasilacz on/off).

71 047 opraw LED ze złączem 1-10 V lub złączem DALI Ogranicznik przepięć CITEL typu 2 + 3 (zgodny z EN 61643-11) do ochrony opraw LED ze złączem 1-10 V lub złączem DALI.

Skrzynki przyłączeniowe zgodne z normą DIN 43628/VDE 0660 · część 505 Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

71 087 Skrzynka przyłączeniowa z ochroną przepięciową zgodnie z normą EN 61643-11 do opraw LED ze złączem 1-10 V lub złączem DALI.

70 695 Skrzynka przyłączeniowa z ochroną przepięciową zgodnie z normą EN 61643-11.