Shields for surface floodlights

Nasadzane przesłony przysłaniają światło od góry lub od dołu.

Dane techniczne