Oprawy wewnętrzne o wysokim stopniu ochrony

Idealne do pomieszczeń mokrych zgodnie z VDE 0100

Oprawy wewnętrzne o wysokim stopniu ochrony (IP44) są przeznaczone do wszelkich projektów oświetleniowych w budynkach – w tym również do pomieszczeń mokrych.

W odniesieniu do instalacji elektrycznych w pomieszczeniach mokrych obowiązują specjalne środki ochronne. Oprawy są oznaczone stopniem ochrony (IP = International Protection) zgodnie z systemem IEC 529. Ze względu na ochronę opraw przed wnikaniem wody konieczne jest stosowanie w pomieszczeniach mokrych środków ochronnych. Oprawy BEGA spełniają krajowe i międzynarodowe przepisy bezpieczeństwa.

Mimo gwarantowanej ochrony przed wnikaniem wody oprawy wewnętrzne o wysokim stopniu ochrony nie zawsze nadają się do stosowania na zewnątrz. Materiały, z których wykonana jest oprawa, muszą być dostosowane do ekstremalnych warunków zewnętrznych, takich jak duże wahania temperatury, brud i czynniki atmosferyczne. Więcej informacji można znaleźć w kartach katalogowych produktów.


Oprawy stropowe wpuszczane
Oprawy stropowe
Oprawy stropowe i ścienne
Oprawy ścienne