Systemowe oprawy zwieszakowe BEGA

Akcenty oświetleniowe do każdej sytuacji montażowej

komponenty instalacyjne

Na tej stronie można znaleźć schematyczne zestawienie wszystkich komponentów instalacyjnych. Komponenty instalacyjne pasujące do poszczególnych systemowych opraw zwieszakowych są podane na odpowiednich stronach produktu.

Komponenty instalacyjne z dodatkiem Smart-są kompatybilne z BEGA Smart i można je obsługiwać bezprzewodowo za pomocą aplikacji lub sterowania zdalnego.

Typ A · AS

Typ A: natynkowa osłona zawieszenia

do montażu i instalacji elektrycznej systemowej oprawy zwieszakowej BEGA na poziomych stropach każdego typu.

Typ AS: Natynkowa osłona zawieszenia · Smart

o tej samej konstrukcji, co typ A, jednakże z wbudowanym sterownikiem Smart do bezprzewodowego sterowania oprawą za pomocą BEGA Smart.

Typ B · BS

Typ B: natynkowa osłona zawieszenia

do montażu i instalacji elektrycznej systemowej oprawy zwieszakowej BEGA na nachylonych i poziomych stropach każdego typu. Nadają się do stropów o kącie nachylenia 0°– 40°.

Natynkowa osłona zawieszenia typ BSA · Smart

o tej samej konstrukcji, co typ B, jednakże z wbudowanym sterownikiem Smart do bezprzewodowego sterowania oprawą za pomocą BEGA Smart.

Typ C · CS

Typ C: Wpuszczana osłona zawieszenia

do montażu i instalacji elektrycznej systemowej oprawy zwieszakowej BEGA na pochyłych i poziomych sufitach podwieszanych. Pasują do pochyłych stropów o kącie nachylenia 0°– 40°.

Typ CS: Wpuszczana osłona zawieszenia · Smart

o tej samej konstrukcji, co typ C, jednakże z wbudowanym sterownikiem Smart do bezprzewodowego sterowania oprawą za pomocą BEGA Smart.

Typ D

Typ D: Adapter do szyn prądowych

do integracji systemowej oprawy zwieszakowej BEGA w natynkowych lub wpuszczanych 3-fazowych systemach szyn prądowych Eurostandard Plus®.