Systemowe oprawy zwieszakowe BEGA

Akcenty oświetleniowe do każdej sytuacji montażowej
Systemowe oprawy zwieszakowe
Systemowe oprawy zwieszakowe BEGA jako modułowy system umożliwiają zestawienie opraw zwieszakowych z różnymi komponentami instalacyjnymi.