IPAS KNX DALI Gateway

Do montażu na szynie

IPAS KNX DALI Gateway do zintegrowania maks. 64 urządzeń roboczych DALI z systemem KNX. Parametryzacja 16 grup DALI, 16 scen świetlnych DALI i 16 sekwencji za pomocą aplikacji oprogramowania ETS.

Umożliwia również realizację układu sterowania barwą światła DALI opraw Tunable White i RGB W (DT 8, RGBWAF, xy).

Wszystkie komponenty systemowe DALI

Przestrzenne sterowanie oświetleniem


Więcej produktów tego typu można znaleźć w następujących seriach:

BEGA Smart

Dla domu, w którym wszystko jest proste

Dane techniczne

Z przodu urządzenia znajduje się przycisk uczenia KNX do przełączania z trybu normalnego na tryb adresowania oraz trzy dodatkowe przyciski do konfiguracji urządzeń i parametryzacji.

Nadaje się również do pracy z oprawami z pojedynczym akumulatorem światła awaryjnego ze sterowaniem DALI wg DIN EN 62386-202.