Sterowanie światłem

Komponenty systemowe DALI

System DALI został zaprojektowany specjalnie na potrzeby przestrzennego sterowania automatyką budynku. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj komfortowe sterowanie światłem. Produkty DALI bazują na standardzie EN 62386. Nasze komponenty systemowe DALI są kompatybilne z dostępnymi na rynku produktami DALI. Pozwala to na włączenie do systemu również aktuatorów i czujników innych producentów.

Oprogramowanie

DALI-Cockpit

Wygodne oprogramowanie do konfiguracji systemów DALI i do monitorowania komunikacji przez magistralę DALI.

Urządzenia obsługowe

panel dotykowy DALI

Trzy wielofunkcyjne panele dotykowe do ręcznego sterowania oprawami LED, Tunable White i RGB W (DT 6, DT 8, RGBWAF).

Ściemniacz obrotowy DALI

Ściemniacz obrotowy DALI do sterowania oprawami LED. Do włączania i wyłączania oraz regulacji jasności opraw DALI, do sterowania oprawami Tunable White (DT8) lub oprawami RGBW (DT8).

Wyłącznik krzyżowy DALI

Funkcje, takie jak grupy, sceny lub sterowanie oświetleniem klatki schodowej, można przypisać do czteroprzyciskowego wyłącznika krzyżowego za pomocą oprogramowania DALI Cockpit. Nadaje się do Tunable White (TW) i Colour Control (CC).

Czujniki

Czujniki DALI do wnętrz

Czujnik ruchu i czujnik światła DALI Pasywny czujnik ruchu na podczerwień i czujnik światła do wnętrz, który reaguje na ruch. Kąt otwarcia w pionie ± 46°, kąt otwarcia w poziomie ± 51°. Zasięg dwanaście metrów. Zakres pomiarowy czujnika światła od 0 do 2500 lx. Konfiguracja za pomocą oprogramowania DALI-Cockpit.

Czujnik światła DALI Czujnik do wnętrz o zakresie pomiarowym od 0 do 2500 lx. Wartości progowe dla wykonywania poleceń przełączania można ustawić w oprogramowaniu DALI Cockpit.

Czujniki DALI do przestrzeni zewnętrznych

Czujnik ruchu PIR i światła DALI rejestrujący ruch osób i wartości jasności otoczenia. Do sterowania oprawami LED.

Czujnik ruchu i światła DALI-2 Zhaga

Pasywny czujnik ruchu i światła na podczerwień. Odpowiedni dla interfejsów zgodnych z Zhaga Book 18 Ed. 3.0

Urządzenia i moduły sterujące

Sterownik DALI Smart

Sterownik DALI Smart umożliwia bezprzewodowe sterowanie i ściemnianie maks. 15 opraw DALI

  • za pomocą smartfona i aplikacji BEGA Smart
  • za pomocą BEGA Remote Control
  • za pomocą ściemniacza Smart Rotary Dimmer

Element łączeniowy DALI

Do sterowania stykiem przekaźnika za pośrednictwem magistrali DALI.

Moduł przełącznikowy DALI

Moduł do podłączenia czterech konwencjonalnych przycisków lub przełączników do sterowania urządzeniami roboczymi DALI.

Moduł przyciskowy DALI

Moduł do podłączenia czterech bezpotencjałowych przycisków lub przełączników do sterowania urządzeniami roboczymi DALI.

Moduł przyciskowy DALI-2 EnOcean

Kompaktowy moduł sterujący DALI-2 do podłączenia do 4 przycisków EnOcean do systemu DALI.

Moduł światła dziennego DALI

Sterownik do opraw Tunable White. Odtwarza przebieg światła dziennego (rytm dobowy). W ciągu doby temperatura barwy światła zmienia się automatycznie na cieplejszą lub chłodniejszą: cieplejsze światło w godzinach porannych i wieczornych, chłodniejsze światło w południe.

Moduł sekwencera DALI

Program do zapisywania czterech niezależnych sekwencji, które można wywołać za pomocą elementów obsługowych DALI, takich jak timer programator czasowy DALI, moduł sterujący DALI z czterema przyciskami/przełącznikami lub przycisk krzyżowy DALI.

Moduł sekwencera DALI-2

Moduł sekwencera DALI-2 umożliwia automatyczną, czasową sekwencję poleceń. Sekwencja odpowiada serii wywołań scen lub dowolnej sekwencji poleceń.

Programator czasowy DALI

Może realizować funkcje zegara sterującego obejmujące maksymalnie 14 wpisów do wywoływania scen świetlnych dla opraw LED, Tunable White i RGBW (DT6, DT8, RGBWAF, xy).

Reduktor mocy DALI

Sterownik do automatycznej redukcji mocy / zmniejszania jasności w nocy ze zintegrowanym zasilaniem DALI dla maks. dziewięciu standardowych obciążeń DALI.

Zasilanie i wzmacniacz sygnału

Zasilanie DALI

Zasilacze do urządzeń roboczych DALI oraz urządzeń obsługowych.

Wzmacniacz sygnału DALI

Umożliwia zwiększenie maksymalnej długości przewodu z 300 metrów (linia DALI) do 600 metrów. Wydłużenie za pomocą wzmacniacza sygnału jest możliwe tylko raz na jedną linię DALI.

Interfejsy i bramy

Złącze USB DALI

Podłączenie komputera/laptopa, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do programowania DALI-Cockpit, do magistrali DALI. Niezbędne tylko do programowania.

Bluetooth DALI Gateway

Do uruchamiania i zasilania urządzeń roboczych DALI oraz komponentów sterownika jednej linii DALI z maks. 64 urządzeniami.

KNX/DALI-Gateway

KNX/DALI Gateway do zintegrowania z systemem KNX 64 opraw wyposażonych w urządzenie robocze DALI. Parametryzacja 16 grup DALI, 16 scen świetlnych DALI i 16 sekwencji za pomocą aplikacji oprogramowania ETS. Umożliwia również realizację sterowania DALI oprawami Tunable White i RGBW (DT8, RGBWAF, xy).

Narzędzia

Programator DALI

Programator DALI do parametryzowania urządzeń DALI. Cztery przyciski, do których można przyporządkować parametry DALI Konfiguracja i parametryzacja komponentów przebiega komfortowo za pośrednictwem aplikacji BEGA Tool.