programator DALI

do parametryzowania urządzeń roboczych DALI.

Posiada cztery przyciski, do których można przyporządkować parametry DALI. Konfiguracja i parametryzacja programatora DALI przebiega komfortowo za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji BEGA Tool.

Wszystkie komponenty systemowe DALI

Przestrzenne sterowanie oświetleniem

Dane techniczne