Systemy zarządzania oświetleniem DALI do sterowania barwą światła.

Urządzenie robocze DALI do

  • opraw wpuszczanych RGB 24 V DC do maks. 15 opraw 33 291 · 88 897 lub 6 opraw 33 292 · 88 898 lub 2 opraw 33 293 · 88 899
  • opraw basenowych RGB W 24 V DC do maks. 5 opraw 99 815

Dane techniczne

Stopień ochrony IP 65 · Klasa ochronności I Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna

Addytywnego mieszania barw dokonuje się za pomocą dostępnego w sprzedaży układu sterowania barwą światła DALI (DT 8, RGBWAF, xy). Jeżeli w układzie sterowania barwą światła DALI nie ma wewnętrznego zasilania DALI, to można zastosować zasilanie DALI 70 866.Do eksploatacji opraw z A = 75 mm potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.