Słup przyłączeniowy z modułem ładowarki do samochodów z napędem elektrycznym

Do podłączania urządzeń elektrycznych i pojazdów oraz zasilania energią elektryczną instalacji publicznych i firmowych dostarczamy słupy przyłączeniowe.

Dane techniczne

Stopień ochrony IP 44

Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna Technologia powlekania BEGA Unidure® Zaciski przyłączeniowe

Instalację należy zlecić certyfikowanemu elektrykowi. Przy instalacji i eksploatacji tych urządzeń należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Słupy przyłączeniowe BEGA tego typoszeregu są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub do modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie.

Kolor obudowy grafitowy