Słupy przyłączeniowe

do zasilania energią elektryczną w przestrzeni publicznej i na terenach komercyjnych

Do podłączania urządzeń elektrycznych i pojazdów oraz zasilania energią elektryczną instalacji publicznych i firmowych dostarczamy słupy przyłączeniowe.

Słupy przyłączeniowe z wkładkami instalacyjnymi są fabrycznie okablowane i gotowe do podłączenia.

Słupy przyłączeniowe bez wkładek oferują możliwość dowolnego wyboru rodzaju i liczby wkładek instalacyjnych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. W takim przypadku słupy są dostarczane puste, z zamówionymi wkładkami.

Dane techniczne

Stopień ochrony IP 44

Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna Technologia powlekania BEGA Unidure® Zaciski przyłączeniowe

Instalację należy zlecić certyfikowanemu elektrykowi. Przy instalacji i eksploatacji tych urządzeń należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Słupy przyłączeniowe BEGA tego typoszeregu są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub do modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie.

Kolor obudowy grafitowy

Galeria zdjęć