Næringslivsarealer

Mangfoldig profesjonell styring
Profesjonell lysstyring i næringseiendommer og deres umiddelbare omgivelser skal muliggjøre mangfold og oppfylle ulike krav.

Forhåndsprogrammert generell belysning i bedriftens lokaler er en forutsetning for å sikre lokalene i mørket. I arbeidsområder gir den ubegrensede og skyggefrie belysningen fremfor alt én ting: Driftssikkerhet

Iscenesettelsen av hovedbygningen i mørket er en del av merkeidentiteten. Automatisert og behovsorientert belysning av gater og gangveier kompletterer lysdesignen og lysstyringen på utearealer.

Inne skiller man mellom fast og behovsstyrt belysning for de ulike områdene som defineres av tids- eller tilstedeværelsesparametere. Automasjon av nødbelysning og rømningsveibelysning oppfyller kravene til profesjonell lysstyring.

BEGA-løsninger integrerer de spesifikke prosjektkravene

Uansett om det dreier seg om utviklingen av et eksisterende objekt eller et nybygg, en mindre enhet eller et stort prosjekt: Profesjonelle styringssystemer for næringsarealer oppfyller svært ulike krav. Vårt utvalg av teknologiske løsninger er tilsvarende mangfoldig. Det brede spekteret av styringsteknologi gjør det mulig å planlegge og klargjøre viktige spørsmål på forhånd:

Hvordan kan eksisterende styringselementer integreres? Hvordan kan belysning og belysningsplanlegging implementeres effektivt i eksisterende eller nye prosesser?

Perfekt for oppsettet av en ny bygningsautomasjon er wibutler IoT-plattformen som bringer sammen ulike produsenter og enheter i det profesjonelle Smart Building.

Denne løsningen baner vei for industristandarden for europeisk hus- og bygningsteknologi. Åpen for nye enheter og produsenter, vokser wibutler med oppgavene: Ukomplisert, lett å håndtere, lett å supplere.

Armaturer med DALI-grensesnitt muliggjør enkel oppbygging av et romrelatert styringssystem for individuelle områder, samt integrering i den generelle bygningsautomasjonen via gateways.

BEGA Connect Kombinerer fordelene fra DALI-standarden med bekvemmeligheten av en skyløsning.


Eksempler

Foto: Arno de la Chapelle

Kontakt

Sammen med deg finner vår prosjekteringstjeneste den rette veien. Den blir designet individuelt - for å passe til prosjektet ditt.

+49 2373 966-0

[email protected]

kontaktsskjema