Foto: Kurt Rodahl Hoppe

Innfelte veggarmaturer 24 V DC

For utenpåliggende montering

Runde eller kvadratiske, kompakte innfelte veggarmaturer for bruk med 24 V-nettdeler til en hel rekke bruksområder – både inne og ute.

Innfelte armaturer for belysning av ganger, veier og trapper samt overalt der det er nødvendig å markere farepunkter. Den lave innbyggingsdybden og BEGA-monteringssystemet sørger for en enkel og økonomisk montasje i massive og uisolerte veggsystemer.

Tre armaturgrupper til belysning av ganger, veier og trappeganger – både inne og ute.

Tekniske data

De frittstrålende armaturene egner seg som orienteringsarmaturer for høyere lysnivå i omgivelsene.

Kapslingsgrad IP 65 Sikkerhetsklasse III

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass

Til drift av armaturene er det nødvendig med en separat nettdel med 24 V DC

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

De avskjermede armaturene brukes til markering av risikosoner og trafikkområder ved svakt lysnivå i omgivelsene.

Kapslingsgrad IP 65 Sikkerhetsklasse III

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass

Til drift av armaturene er det nødvendig med en separat nettdel med 24 V DC

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

Armaturene med retningsbestemt lys lyser i hovedsak opp de trafikkerte områdene foran monteringsflaten, og sørger dermed for sikrere visning av veien, når det er mørkt.

Kapslingsgrad IP 65 Sikkerhetsklasse III

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass

Til drift av armaturene er det nødvendig med en separat nettdel med 24 V DC

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler