Foto: Kurt Rodahl Hoppe

Innfelte veggarmaturer 24 V DC

For utenpåliggende montering

Runde eller kvadratiske, kompakte innfelte veggarmaturer for bruk med 24 V-nettdeler til en hel rekke bruksområder – både inne og ute.

Innfelte armaturer for belysning av ganger, veier og trapper samt overalt der det er nødvendig å markere farepunkter. Den lave innbyggingsdybden og BEGA-monteringssystemet sørger for en enkel og økonomisk montasje i massive og uisolerte veggsystemer.

Tre armaturgrupper til belysning av ganger, veier og trappeganger – både inne og ute.

Tekniske data

De frittstrålende armaturene egner seg som orienteringsarmaturer for høyere lysnivå i omgivelsene.

Kapslingsgrad IP 65 Sikkerhetsklasse III

Aluminiumstøpegods Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass

Til drift av armaturene er det nødvendig med en separat nettdel med 24 V DC

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

De avskjermede armaturene brukes til markering av risikosoner og trafikkområder ved svakt lysnivå i omgivelsene.

Kapslingsgrad IP 65 Sikkerhetsklasse III

Aluminiumstøpegods Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass

Lysfluksandel i øvre halvdel < 1 %

Til drift av armaturene er det nødvendig med en separat nettdel med 24 V DC

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

Armaturene med retningsbestemt lys lyser i hovedsak opp de trafikkerte områdene foran monteringsflaten, og sørger dermed for sikrere visning av veien, når det er mørkt.

Kapslingsgrad IP 65 Sikkerhetsklasse III

Aluminiumstøpegods Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass

Til drift av armaturene er det nødvendig med en separat nettdel med 24 V DC

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler