Management-certifikat

För att systematiskt och målinriktat kunna införa företagets policyer är BEGA Management certifierat inom flera områden. Vår uppmärksamhet ligger förutom certifieringen bland annat på styrningsnormer inom områdena kvalitet, miljö, energi, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Certifieringarna utfärdas för våra anläggningar i Menden och Limburg (Tyskland) samt Puurs (Belgien).

REACH åtagandeförklaring

Kvalitet

DIN EN ISO 9001:2015

Miljö

DIN EN ISO 14001:2015

Energi

DIN EN ISO 50001:2018

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

DIN ISO 45001:2018