Dark Sky-armaturer

Högeffektivt avbländande armaturer

De armaturer som visas här är ett urval från vårt sortiment. Alla armaturerna här riktar sitt ljus högeffektivt mot den yta som ska belysas och avger mindre än 1 % av armaturljusflödet i den övre halvdelen av armaturen. Exakta uppgifter om armaturljusflödets andel i den övre halvdelen och uppgifter om BUG-rating enligt IES TM-15-07 och om CEN Flux Code enligt EN 13032-2 återfinns på databladen för respektive armatur.

Tänk dessutom på följande när du planerar din Dark-Sky-belysning: Det kan eventuellt finnas ytterligare regionala och nationella bestämmelser i projektområdet. I sådana fall kan man behöva ta hänsyn till eventuella avvikande eller kompletterande krav.