Ljusbyggnadselement

Riktat ljus · symmetriskt bredstrålande fördelning av ljusstyrkan

Ljusbyggnadselement med olika ljuspunktshöjder och med riktat ljus för hög belysningsstyrka på marken. Ljusbyggnadselement är lysande utformningsmedel för offentliga miljöer. Person- och fordonstrafik kan ledas av dem. Uppmärksamhetsmomentet är betydligt större än hos stolparmaturer. Ljusbyggnadselement kan användas för arkitektonisk struktur eller till och med understryka den.

Tekniska data

Kapslingsklass IP 65
BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål
Lackeringsteknik BEGA Unidure®
Säkerhetsglas
Reflektor i eloxerat rent aluminium

BEGA Ultimate Driver® · Med DALI-styrning

Vid specialtillverkning kan de här armaturerna beställas även i skyddsklass II

20 års inköpsgaranti för LED-modul

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.