Produkt och kvalitet

Ansvarsfull utomhusbelysning

Miljövänligt ljus

BEGA BugSaver ®
Naturkompatibelt ljus för skydd av nattaktiva djur

Våra armaturer med BEGA BugSaver ®-teknik är utvecklade för en effektiv belysning – i städer såväl som i naturnära miljöer.

De ökar tryggheten för människor samtidigt som de skyddar nattaktiva djur.

Flexibiliteten i färgtemperatur och ljusstyrka låter det avbländade ljuset smälta in i miljön vid olika tidpunkter på dygnet, utan att påverka den naturliga balansen. Samtidigt är en säker belysning av olika miljöer en grundläggande del av belysningsplaneringen.


Din fördel – vår teknik

  • För att skydda nattaktiva djur ställs ljusfärgen 3000 kelvin om till Bärnsten

  • Den kraftigt reducerade andelen blått ljus hos färgtonen Bärnsten är mindre tilldragande för insekter

  • En ytterligare reducering av ljusstyrkan under natten förstärker denna effekt

  • Mindre ljusspridning reducerar de onödiga ljusföroreningarna av natthimlen

  • Flora och fauna störs avsevärt mindre

  • Styrningen sker med BEGA BugSaver ®-styrdon eller med en övergripande DALI-ljusstyrning


Färgspektrumet som kan uppfattas av insekter och LED‑spektrumet i jämförelse – andelen blått ljus på 440 nm är kraftigt reducerat hos LED-lampor i färgtonen Bärnsten


Koppla om färgtemperaturen och minska effekten

Med hjälp av BEGA BugSaver ®-styrdon kan armaturernas färgtemperatur ställas om från 3000 kelvin till en bärnstensfärgton med kraftigt reducerad andel blått ljus. Denna liknar en färgtemperatur på 1800 kelvin. Ljuset har en avsevärt mindre tilldragande effekt på insekter. En ytterligare funktion är att effekten samtidigt kan reduceras till en lägre belysningsintensitet.

Riktad inställning under natten Genom att riktat styra färgtemperatur och ljusstyrka på natten påverkas livsmiljön för ljuskänsliga insekter i mindre grad – utan att försämra säkerheten för förbipasserande personer.


Styrning av färgtemperatur och ljusstyrka

Armaturerna styrs antingen med BEGA BugSaver ®-styrdon om man vill ha en enkel, isolerad lösning, eller med DALI DT8 som integreras i ljusstyrningslösningen på plats.

BEGA BugSaver ®-styrdon

Välj mellan tre olika BEGA BugSaver ®-styrdon för anpassning av färgtemperatur och samtidig effektreducering. Styrningen kan ske med styrfas eller med hjälp av virtuell midnattsberäkning. Styrdonen försörjer upp till 9 BEGA BugSaver ®-armaturer med styrspänning. Inga ytterligare komponenter krävs.

Mer information

Integrering i DALI-ljusstyrningssystem

Armaturer med vår teknik BEGA BugSaver ® är enkel att integrera i intelligenta styrningssystem (DALI DT8). Detta gör att belysningsanläggningar kan användas med hänsyn till både behoven och miljön:

  • Effektreducering eller avstängning på natten
  • Användning av rörelse- och/eller skymningssensorer

Den enklaste och mest kostnadseffektiva lösningen, oberoende av den befintliga IP-infrastrukturen, för att implementera ljusstyrningen på plats är BEGA Connect. Ljusstyrningssystemet utnyttjar flexibiliteten hos BEGA BugSaver ®-tekniken fullt ut.

Möjligheterna till inställning och reducering kan till exempel anpassas till de mycket varierande behoven under olika årstider. Under våren och sommaren måste särskild hänsyn tas till den gynnsamma livsmiljön och den höga aktiviteten hos nattaktiva djur. Nödvändig effektiv belysning ska utföras i samklang med naturen.

Under hösten och vintern faller mörkret tidigare och ljuset måste vara tänt längre för att skapa trygghet för människor. Årstidernas växlingar och livscykeln hos nattaktiva djur gör det möjligt att utöka ljusanvändningen i människans miljöer under en tid då djuraktiviteten är avsevärt mindre intensiv.

Läs mer om BEGA Connect

Standardiserad gatu- och vägbelysning med ljusfärgen Bärnsten

Användningen av ljusfärgen Bärnsten som skydd för nattaktiva djur uppfyller standarderna för gatu- och vägbelysning enligt DIN EN 13201:2015. Belysningsstyrkan och luminansen (ljustätheten) på ytan som ska lysas upp är i det närmaste identisk vid de båda ljusfärgerna. Samma sak gäller även nödvändigt avstånd mellan armaturerna.

Standardiserad gatu- och vägbelysning

Gatuparti belyst med ljusfärgen 3000 K

Gatuparti belyst med ljusfärgen Bärnsten (liknande 1800 K)


Armaturer med BEGA BugSaver ®-teknik