BEGA systempollare

Modulärt koncept för pollare

Armaturhuvud + pollarrör

Med systempollare från BEGA presenterar vi ett modulärt koncept för systempollare. Vid planering av belysningsanläggningar av alla storlekar ställs det alltid högre tekniska krav på armaturerna. Till exempel ska armaturer kopplas till via rörelsesensorer, vid strömavbrott säkra vägar genom nödljusdrift eller utrustas med ytterligare stickkontakter eller strålkastare.

Tack vare en robust mekanism finns det nu möjlighet att kombinera pollarhuvuden och pollarrör fritt med hjälp av integrerade tillsatskomponenter.

Beställ helt enkelt armaturhuvudet och det önskade armaturröret. Under monteringen kan båda modulerna enkelt och snabbt anslutas till varandra.Systempollare från BEGA gör det möjligt att kombinera armaturöverdelar och armaturrör med olika extrafunktioner i ett modulärt system.

För belysningsanläggningar efterfrågas ofta armaturer i samma konstruktion och ljusteknik men med olika höjder eller extra funktioner. Bland systempollare erbjuder vi pollarrör med inbyggda strålkastare, nödljusbatterier, rörelse- och ljussensorer, styrmoduler, med genomfartshinder för personbilar – BEGA Vehicle Blocker ®, med låsbara stickkontakter och laddmoduler för elbilar.

En utförlig beskrivning av alla pollarhuvuden och -rör i vårt sortiment finns i systemkomponenterna.


Systemkomponenter

BEGA rör till ­pollare · runda
BEGA rör till ­pollare · kvadratiska