BEGA Vehicle Blocker® – pollarrör som genomfartshinder · runt

som komplement till BEGA pollarhuvuden

Pollarrören gjuts fast i ett betongfundament på plats. Vid beställning tillhandahåller vi statiskt kontrollerade fundamentritningar för olika fundamenthöjder och tillämpningar – certifierade för genomfartshinder upp till 7,5 t · 50 km/h.


Du kan hitta fler produkter av detta slag i följande serier:

BEGA systempollare

Modulärt koncept för pollare

Tekniska data

Kapslingsklass IP 65

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure®

Pollarrör och platsgjutningsfundament är konstruerade för att användas med ett fundament som skapas på plats för tre tillämpningar:

  1. Kollisionsskydd för en kollisionslast på 10 kN enligt DIN 1991-1-7 (motsvarar en personbil på 1,5 t i 10 km/h)

  2. Genomfartshinder för en personbil på max 1,5 t och en hastighet på upp till 50 km/h. Statiskt beräknad och konstruerad utifrån PAS 68:2013 British Standard och Europa IWA 14-1:2013.

  3. Genomfartshinder för en lastbil på max 7,5 t och en hastighet på upp till 50 km/h. Certifierad enligt PAS 68:2013 British Standard och Europa IWA 14-1:2013.BEGA systempollare Det modulära konceptet för pollare

Med systempollare från BEGA presenterar vi ett modulärt koncept för systempollare. Vid planering av belysningsanläggningar av alla storlekar ställs det alltid högre tekniska krav på armaturerna. Till exempel ska armaturer kopplas till via rörelsesensorer, vid strömavbrott säkra vägar genom nödljusdrift eller utrustas med ytterligare stickkontakter eller strålkastare.

Tack vare en robust mekanism finns det nu möjlighet att kombinera pollarhuvuden och pollarrör fritt med hjälp av integrerade tillsatskomponenter.

Beställ helt enkelt armaturhuvudet och det önskade armaturröret. Under monteringen kan båda modulerna enkelt och snabbt anslutas till varandra.

läs merBildgalleri