Elförsörjning

E-mobilitet

Ladda där det finns belysning: Intelligenta laddningsenheter för elbilar

Utmaningen för framtidens mobilitet är en heltäckande utbyggnad av laddpunkter för elbilar, utan utrymmeskrävande laddstationer som stör stadsbilden eller kommersiella och privata miljöer. De nya laddningsenheterna från BEGA kan integreras i pollarrör och ljusbyggnadselement eller i ljusstolpar.

Ta reda på mer om e-mobilitet hos BEGA

Heltäckande

Våra laddningsenheter kan integreras i befintlig infrastruktur och skapar därmed ett omfattande laddningsnät för elbilar.

Rättssäker

BEGAs laddstolpar förenar precision och långsiktig hållbarhet: de följer inte bara den tyska kalibreringslagen utan uppfyller även bestämmelserna i det aktuella Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR).

Allt på ett ställe

BEGA:s laddningsenheter kännetecknas av att de är kompatibla med det etablerade Open Charge Point Protocol (OCPP 1.6), en central kommunikationsstandard för back-end-system för laddningsstationer för elfordon.

Framtidssäker

Vi har lagt decennier av erfarenhet i konstruktionen av våra laddstolpar. De är robusta och tål väder och vind.


Fristående laddningsenheter
Lastningsenheter
integrerade i armaturer och ljusstolpar
Lastningsenheter
för eftermontering på befintliga ljusstolpar
Betalningsterminal