Elförsörjning

E-mobilitet

Ladda där det finns belysning: Intelligenta laddningsenheter för elbilar

Utmaningen för framtidens mobilitet är en heltäckande utbyggnad av laddpunkter för elbilar, utan utrymmeskrävande laddstationer som stör stadsbilden eller kommersiella och privata miljöer. De nya laddningsenheterna från BEGA kan integreras i pollarrör och ljusbyggnadselement eller i ljusstolpar.

Ta reda på mer om e-mobilitet hos BEGA

Heltäckande

Våra laddningsenheter kan integreras i befintlig infrastruktur och skapar därmed ett omfattande laddningsnät för elbilar.

Rättssäker

Våra laddningsenheter följer den tyska kalibreringslagen och är förberedda för den tyska laddstolpsförordningen (LSV) 2023.

Allt på ett ställe

Ladda, betala, redovisa: Vårt laddkoncept har hård- och mjukvara som är anpassade till varandra.

Framtidssäker

I våra laddningsenheter har vi lagt decennier av erfarenhet. De är robusta och tål väder och vind.


Fristående laddningsenheter
Lastningsenheter
integrerade i armaturer och ljusstolpar
Lastningsenheter
för eftermontering på befintliga ljusstolpar
Betalningsterminal