Sustainable by Design

Hållbarhet genom beständighet och tillförlitlighet

Ledstjärnan för den enastående hållbarheten hos våra unika produkter lyder:

Sustainable by Design!

Beständigheten och slitstyrkan hos alla komponenter, vilket skapar spårbar och äkta hållbarhet, är det som varje dag driver oss framåt. Former som är tillförlitliga, etablerade sedan länge och högt värderade på marknaden är ytterligare en del av denna viktiga byggsten.

Det som driver oss:
 • Hur producerar vi CO2-neutralt och med ansvar för klimat och miljö?
 • Hur kan vi förbättra våra ambitiöst definierade värden ännu mer?
 • Vilket material uppfyller våra specifikationer gällande kvalitet och hållbarhet?
 • Hur kan våra komponenter återvinnas och återanvändas efter decennier av användning?

Finns det ytterligare förbättringspotential för vårt återvinningsbara produkt- och förpackningsmaterial – kanske inom de områden som först kan verka mindre betydelsefulla?MANAGEMENT

Ägarstyrt företag sedan över 75 år

Medvetna om ansvaret för kommande generationer fortsätter vi med vår forskning och vidareutvecklar ständigt både oss själva och våra produkter, tjänster och tekniker.

Mer om BEGAs företagshistoria

Första generationen Heinrich och Bruno Gantenbrink

Andra generationen Heiner och Bruno Gantenbrink

Tredje generationen Heinrich och Maximilian GantenbrinkInstitutionaliserad styrning

Miljö- och hållbarhetsstyrning har institutionaliserats på företaget och drivs dagligen framåt av den ansvariga avdelningen.

BEGA Management är certifierad inom relevanta områden:

Kvalitet

DIN EN ISO 9001:2015

Miljö

DIN EN ISO 14001:2015

Energi

DIN EN ISO 50001:2018

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

DIN ISO 45001:2018ANSTÄLLDA

Kontinuitet tack vare moderna och säkra arbetsplatser

Uppmuntrande av agerande under eget ansvar stärker våra hållbara processer och strukturer.

60

procent av personalen har arbetat på BEGA i över 10 år

25

-årsjubileum firas av i genomsnitt 16 medarbetare per år

40

unga talanger utbildas varje år på BEGA

PRODUKTUTVECKLING

Våra produkter har haft en given plats i arkitekturen i flera decennier.

Vi har hittat former och uttryck som fungerar igår, idag och i morgon – tillförlitliga, moderna och alltid på senaste tekniska nivå.

Hållbara från start – beständiga och tidlösa ur alla perspektiv.

Våra egna högt satta krav på ljusteknik, bearbetningskvalitet och användningskvalitet överträffar marknadens standarder

Denna tillförlitlighet grundar sig på:

 • Konsekvent produktdesign
 • Optimering av samtliga processer
 • Ökning av produkteffektiviteten
 • Tillförlitlighet hos tekniken

Produkter som BEGA Lichtbaustein® har funnits i vårt sortiment i 60 år, med ständigt finslipad form och uppdaterad teknik.

MATERIAL

I 98 % av våra slutprodukter finns återvunna material.

 • Ansvarsfull materialanvändning, användning av biobaserade och biologiskt nedbrytbara produkter samt hållbara material.
 • Förädling av alla material för maximal hållbarhet.
 • Extrema och mycket krävande testprocedurer för kvalitetssäkring.
 • Kontinuerlig forskning för ständig vidareutveckling av materialen.

Aluminium
Glas
BEGA NeoGlass®
Trä
Plast


LEVERANSKEDJOR

BEGA har enbart egen tillverkning.

Vi importerar inga varor för vidare försäljning: Materialinköp för produktionen sker hos beprövade leverantörer. Spårbara, långvariga och motståndskraftiga leveranskedjor leder till kontinuitet och tillförlitlighet för materialen.

Över 90 % av materialen köps in i Europa

Ca 70 % av dessa köps in i TysklandPRODUKTION

Respektfull hantering av resurser med hjälp av ständiga effektiviseringar.

 • Klimatneutralisering av produktionsprocesserna genom användning av grön el och gas samt extra kompensation av återstående CO2-utsläpp.
 • Ytterligare CO2-reducering genom miljövänliga omställningskoncept i tillverkningen (t.ex. förändringar i interna transportprocesser).
 • Självständighet och oberoende genom egna produktionstekniker och stort egenproduktionsdjup.
 • Kontinuerlig analys och vidareutveckling av alla tillverkningsprocesser.

334 000 kWh

mindre el*

138 000 kWh

mindre gas*

31 t

mindre CO2*

4 000 000 kWh

mindre färskvatten*

105 t

mindre avfall*

* Huvudkontor Menden 2020–22

Egen elproduktion

har startats upp på anläggningen Carpinteria i den soliga delstaten Kalifornien (USA). Kunnandet förs kontinuerligt vidare till alla BEGAs anläggningar.

95 %

av strömbehovet på BEGA i Kalifornen täcks av egen elproduktion genom en solcellsanläggning.PRODUKTER

BEGAs armaturer och deras komponenter är inga slit och släng-produkter.

Långa livscykler som sätter standarder på marknaden är det som kännetecknar prestandan hos våra produkter. De är gjorda för att fungera i flera decennier.

Efter denna långa användningstid behövs bara några få steg för att modernisera armaturerna tekniskt och hålla dem i perfekt skick. Det är hållbarhet för oss.

BEGA Continued Life Program erbjuder olika alternativ för att uppdatera befintliga belysningsanläggningar.

BEGA Continued Life Program

Uppgradering

Smidig uppgradering på plats av kunden tack vare LED-uppdateringskit som passar precis.

Refurbish

Regenerering av armaturer från fabrik:

 • Teknisk uppdatering
 • Regenerering av ytorna: Utseende och teknik motsvarar en ny produkt efter servicen
 • Samma garantier som för nya produkter

Byte av armaturer

Belysningsanläggningar kan uppdateras med BEGA-produkter med en optik som hållit i decennier.


PRODUKTANVÄNDNING

Miljövänligt ljus

 • Vi erbjuder lösningar för miljövänlig och resurssnål belysning och ljusstyrning.
 • Extra skydd för människor och natur tack vare egenutvecklade tekniker.
 • Även specialtillverkningar är möjliga.

All information om miljövänlig effektiv belysning