BEGA Continued Life Program

Hållbar modernisering – uppdatering av befintliga belysningsanläggningar

Prisvärd uppdateringEn effektiv fortsatt användning

Planerar du en ny belysningsanläggning? Eller söker du ett prisvärt alternativ för att uppdatera dina befintliga armaturer, som det egentligen inte är något fel på, med modern och energieffektiv LED-teknik?

Dessa frågor ställs BEGAs kunder ofta inför. Belysningsanläggningar som är i perfekt skick även efter många års användning kan ibland väcka en önskan om en genomgående modernisering. En av de främsta orsakerna till detta är förbudet mot konventionella ljuskällor.

Vårt breda sortiment för dina saneringsprojekt heter BEGA Continued Life Program. En uppdatering av befintliga belysningsanläggningar är förenad med betydande energibesparingar. Dessutom ger utrustningen med BEGA originalkomponenter den mest effektiva tekniken, passningsnoggrannhet, en enastående support samt extra garanti för den aktuella armaturen. Allt detta för en effektiv fortsatt användning av våra produkter, som återigen kan användas i decennier.

Våra produkter och därmed deras användare drar nytta av omsorgsfullt utförda konstruktioner, tidlös design, högkvalitativa och mycket hållbara material, en framtidsinriktad teknik och därmed en hållbar kvalitet som i jämförelse med andra märken ligger över genomsnittet.

Att byta ut konventionella ljuskällor mot energisnåla LED-moduler tar armaturerna in i framtiden. Uppdaterade ljuskällor – anpassade vid leverans och enkla att montera – ger prisvärd, hållbar och högkvalitativ modernisering. För nöjda anläggningsägare, klok användning av resurser och därmed till gagn för miljön.

Hållbarhet i design, konstruktion och materialBEGA armaturer står till problemfri tjänst även efter många decenniers användning.

De LED-moduler som tillverkas i vår fabrik utvecklas som BEGA originaldelar för varje enskild armatur. De imponerar framför allt med sin långa livslängd, en mycket låg energiförbrukning och är en garant för hållbar användning under mycket lång tid.

Även om komponenternas teknik och form skulle ha förändrats under tiden motsvarar reservdelarna originaldelarna när det gäller ljusfärg och ljuseffekt.

Armaturernas och modulernas konstruktion innebär att ljuskällor kan bytas ut utan problem på plats med vanliga verktyg.

Fördelar med originalkomponenter: BEGA LED-modulerVi garanterar att våra kunder kan beställa uppföljare och reservmoduler från oss 20 år efter köpet av en LED-armatur.

Oberoende av vilken utrustning din anläggning hade ursprungligen, erbjuder vi en kvalificerad bedömning för en framtidssäkrad planering:

 • Kan och bör den befintliga anläggningen drivas vidare med den ursprungliga tekniken?
 • När lönar det sig att uppdatera till LED-ljuskällor?
 • Kan man få subventioner för finansieringen?
 • Vilket alternativ är mest ekonomiskt – en uppdatering av den befintliga anläggningen eller att planera en ny?

Uppdatera klokt

Nedan har vi sammanfattat de viktigaste punkterna att tänka på för att analysera om och i vilken form en uppdatering av en befintlig belysningsanläggning är meningsfull och möjlig.

 • Betydande förbättring av ljus- och belysningskvaliteten tack vare LED: ljuset uppfattas behagligt, effektivare belysning och betydligt mindre bländning

 • Energibesparing hos befintlig anläggning jämfört med en uppdaterad

 • Nödvändig Belysningsstyrka – idag och förändring efter uppdatering

 • Armaturernas tekniska data och prestanda: ljusutbyte (lumen per watt), rekommenderad färgtemperatur, färgåtergivningsindex, maximal omgivningstemperatur, kriterier för livslängd

 • Lönsamhetsanalys: Uppdatering av befintlig anläggning eller planera en ny – vilken variant innebär störst nytta?

Uppdatering av en pendelarmatur med lysrörslampa till LED


Detta erbjuder vi: BEGA Continued Life Program

BEGAs armaturer och deras komponenter är inga slit och släng-produkter. Långa livscykler som sätter standarder på marknaden är det som kännetecknar prestandan hos våra produkter. De är gjorda för att fungera i flera decennier.

Efter denna långa användningstid behövs bara några få steg för att modernisera armaturerna tekniskt och hålla dem i perfekt skick. Vi kallar det för BEGA Continued Life Program – det är hållbarhet för oss.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar till dina belysningsanläggningar.

Uppdateringskit
för uppgradering på plats

Färdiga uppdateringskit gör att du kan uppgradera din belysningsanläggning på plats.

 • Enkel montering tack vare skräddarsydda färdiga LED-moduler

 • Inköpsgaranti förreservmoduler på 20 år för maximal livslängd

 • Vårdkit förytor för att fräscha upp armaturhus och andra delar

Upgrade example: In-ground luminaire

Uppdateringsservice
inklusive regenerering

Vi erbjuder professionell regenerering av dina armaturer i vår fabrik.

 • Teknisk uppdatering till LED av BEGAs experter

 • Allmän statusbedömning av alla armaturkomponenter

 • Regenerering av ytor

 • Utseende och teknik motsvarar en ny produkt efter servicen

 • Samma garantier som för nya produkter
 • Inköpsgaranti förreservmoduler på 20 år för maximal livslängd

Retrofit example: Wall luminaire

Byte av armaturer
i beprövad optik

Belysningsanläggningar kan uppdateras med BEGA-produkter med en optik som hållit i decennier.

 • Omplanering med beprövade produkter från oss genom användning av befintliga ljuspunkter

 • Armaturerna i uppskattad design behåller sin befintliga optik

 • Byte till armaturer med teknik och material av senaste nivå

 • Långvarig användning med minimalt underhåll

 • Priskänslighet som förmånlig planeringsfaktor vid projekt med stora volymer

Vår service

Tillsammans med dig planerar vi uppdateringen av din befintliga anläggning. Vi hjälper dig med allt från den ekonomiska analysen till själva genomförandet. Hör av dig till oss!

Det vi behöver av dig är

 • information om anläggningens storlek och specifika önskemål om uppdateringen
 • artikelnummer och tillverkningskoder hos de befintliga armaturerna enligt typskyltarna
 • en beskrivning av anläggningens och armaturernas status – dokumenterade med foton
 • uppgifter om önskad styrning av armaturerna samt ytterligare krav och önskemål