Standardiserad belysning med olika ljusfärger

Användning av armaturer med BEGA BugSaver®-teknik med asymmetrisk-flack fördelning av ljusstyrkan som gatu- och vägbelysning i enlighet med DIN EN 13201:2015

  • Vägbredd 6 m
  • Gångbana, båda sidor, bredd 2 m
  • Ljuspunktshöjd 6 m


Luminansen (ljustätheten) för körbanan vid 3000 kelvin och Bärnsten (liknande 1800 kelvin)

3000 kelvin L = 0,54 cd per kvadratmeter

Bärnsten (liknande 1800 kelvin) L = 0,50 cd per kvadratmeter


Armaturavstånd för båda färgtemperaturer: 30 m

3000 kelvin L = 0,55 cd per kvadratmeter

Bärnsten (liknande 1800 kelvin) L = 0,50 cd per kvadratmeter


Armaturavstånd för båda färgtemperaturer: 28 m